Platforma e-learningowa dla producentów i konsumentów energii: webinaria, filmy, i "pigułki wiedzy"

Platforma e-learningowa dla producentów i konsumentów energii: webinaria, filmy, i "pigułki wiedzy"

Została uruchomiona platforma e-learningowa skierowana do bieżących oraz potencjalnych prosumentów, to jest osób, które jednocześnie produkują i konsumują energię elektryczną. Oferta edukacyjna platformy obejmuje webinaria, filmy oraz materiały edukacyjne opracowane w formie tzw. „pigułek wiedzy”.

Edukacyjne treści dostępne na platformie zostały przygotowane w formie multimedialnej, łatwej do zrozumienia. Użytkownicy mogą na niej znaleźć filmy, które popularyzują wiedzę dotyczącą małych instalacji i odnawialnych źródeł energii, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („PROSUMENT”) na zakup i montaż małych lub mikroinstalacji OZE (w tym pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę), jak również korzyści ekologiczne i ekonomiczne wynikające z inwestycji w prywatne mikroźródła ciepła i energii.

Platforma porusza pięć kluczowych tematów:
1. Wstęp do energetyki prosumenckiej – kim jest prosument;
2. Zielone ciepło – małe systemy do produkcji ciepła;
3. Zielona energia elektryczna, np. małoskalowa fotowoltaika, mikroturbiny wiatrowe;
4. Ekonomia i ekologia prosumencka;
5. Dobre praktyki – przykłady rozwiązań prosumenckich.

Do każdego filmu jest dołączony materiał edukacyjny – tzw. „Pigułka wiedzy”, która zawiera rozbudowanie tematów poruszonych w filmie. W ramach „Pigułki wiedzy” można znaleźć m.in. dobre praktyki, komentarze dotyczące przepisów prawnych, ciekawostki, opis działania i kosztów instalacji prosumenckich, plusy i minusy wynikające z posiadania określonej technologii, możliwości dofinansowania, sprawy związane z autokonsumpcją oraz sprzedażą energii do sieci czy prognozy dla prosumentów.

Platforma umożliwia również udział w webinariach, które są 1,5-godzinnymi internetowymi seminariami na różne tematy, m.in. aspekty techniczne i ekonomiczne dotyczące instalacji fotowoltaicznych, czy źródła finansowania fotowoltaiki, zielonego ciepła i termomodernizacji. Terminy omawiania poszczególnych zagadnień są aktualizowane na bieżąco na stronie projektu i w newsletterze.

„Pogoda dla prosumenta” to projekt edukacyjny, który obejmuje tematy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Głównym celem projektu jest prezentacja kluczowych informacji istotnych z punktu widzenia decyzji o inwestycji w mikroinstalacje prosumenckie.