Polscy obywatele postrzegają gaz łupkowy jako strategiczny surowiec

Polscy obywatele postrzegają gaz łupkowy jako strategiczny surowiec

Zaskakuje fakt, że większość naszego społeczeństwa uznaje proces wydobycia gazu łupkowego za bezpieczny dla otoczenia. 78% ankietowanych nie popiera protestów przeciwko poszukiwaniom gazowych, a 60% nie miałoby nic przeciwko rozpoczęciu takich działań w swojej najbliższej okolicy.

Pomimo, że według PKN Orlen, świadomość Polaków na temat korzyści wynikających z poszukiwania i eksploatacji gazu jest wysoka, to wiedza o samym surowcu i technologii jego pozyskiwania jest bardziej ograniczona. Stanowi to pole do poprawy przez władze, ośrodki edukacyjne i operatorów gazowych. Zaledwie 66% społeczeństwa potrafiło porównać charakterystyki gazu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego, a nawet 82% nie miało pojęcia czym jest szczelinowanie hydrauliczne – jedyna metoda wydobywania gazu z niekonwencjonalnych złóż.

Mimo, że prawie połowa (43%) Polaków czuje się odpowiednio poinformowana na temat poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków, to istnieje duże zapotrzebowanie na dalszą edukację w tym obszarze. Oczekuje się jej przede wszystkim ze strony władz lokalnych (55%), rządu (54%), ośrodków naukowych (54%), ale także od firm poszukujących gazu (48%). „Transfer wiedzy między ośrodkami badań i rozwoju a sektorem poszukiwań i wydobycia jest kluczowy dla powodzenia całego projektu” – podkreślił koncern.

Ministerstwo Środowiska do tej pory wydało 113 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego w Polsce. Mimo że działania operatorskie trwają dopiero od niecałych dwóch lat, wyniki raportu pokazują, że świadomość Polaków na temat gazu łupkowego jest stosunkowo wysoka, a wielu ludzi wręcz upatruje w nim nadzieję na poprawę kondycji gospodarczej kraju.