Polska Izba Nasienna alarmuje: Na rynku obecny jest fałszywy materiał siewny!

Polska Izba Nasienna alarmuje: Na rynku obecny jest fałszywy materiał siewny!

Polska Izba Nasienna apeluje do rolników o zwiększoną ostrożność i świadomość podczas zakupów materiału siewnego roślin rolniczych. Uwaga ta szczególnie tyczy się nasion kukurydzy, które stają się przedmiotem licznych, wyjątkowo atrakcyjnych cenowo ofert sprzedaży. Te niskie ceny mogą jednak kryć w sobie niebezpieczeństwo, gdyż często dotyczą nasion importowanych z państw spoza Unii Europejskiej, które pochodzą z nielegalnej produkcji.

Specjalistyczne grupy zajmują się produkcją takich podróbek, pakując je w opakowania bardzo podobne do oryginałów i zaopatrujące je w fałszywe dokumenty (etykiety). Po takim procesie podróbki trafiają na rynek, pojawiając się na różnych platformach internetowych oferujących materiały siewne.

Problemem jest fakt, że podrobione nasiona są produkowane z materiałów, które nie spełniają odpowiednich standardów jakościowych. Najczęściej do obrotu trafiają nasiona innych odmian roślin niż te deklarowane na opakowaniu. Kiedy chodzi o odmiany mieszańcowe, najczęściej są to nasiona pokolenia F2. Wysiewanie takich nasion jest prawnie zakazane i może prowadzić do znacznego obniżenia plonów. Co więcej, nielegalne materiały siewne mogą być zanieczyszczone nasionami roślin genetycznie modyfikowanych (GMO), których uprawa w Polsce jest surowo zabroniona. Kontrole tego typu przeprowadzane są regularnie, a wykrycie uprawy GMO pociąga za sobą konsekwencje prawne dla rolnika oraz konieczność utylizacji takiej uprawy.

Podczas produkcji fałszywych nasion, używane są często zaprawy nasienne zawierające substancje czynne zakazane na terenie Unii Europejskiej, podróbki środków ochrony roślin lub barwnik. Takie substancje nie gwarantują właściwej ochrony i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto, wysianie takich nasion może prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Polska Izba Nasienna prosi rolników o roztropność podczas zakupu materiałów siewnych, zalecając korzystanie tylko ze sprawdzonych i legalnych źródeł. Tylko one dają gwarancję możliwości reklamacji w przypadku zastrzeżeń. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na poprawne oznakowanie materiału siewnego etykietą urzędową, gwarantującą jego jakość oraz to, że przeszedł on ocenę urzędową lub ocenę pod urzędowym nadzorem.