Siew zbóż jarych – kiedy i jak to robić?

Siew zbóż jarych – kiedy i jak to robić?

Przygotowanie materiału siewnego i siew to pierwsze etapy produkcji danej uprawy na polu rolników. Błędy popełnione na tym etapie mogą powodować konsekwencje, które będą występować przez cały sezon wegetacyjny. Może być je ciężko nadrobić lub zniwelować, co w rezultacie objawi się obniżką plonu. Staranne przygotowanie gleby, wybór odpowiedniej odmiany do stanowiska, zaprawienie materiału siewnego. Na te elementy należy zwrócić szczególną uwagę, żeby cieszyć się z prawidłowo rozwijającej plantacji.

Nasiona zbóż jarych do siewu

Uprawiając rośliny powinniśmy wybierać kwalifikowany materiał siewny. Odznacza się zazwyczaj lepszą jakością ziarna oraz bardzo dobrym zaprawieniem nasion. Dodatkowo rolnik nie ponosi kosztów z przygotowaniem materiału siewnego czyli jego oczyszczeniem i zaprawieniem. Drugim ważnym aspektem jest dobór odmiany do przeznaczonego pod uprawę stanowiska i intensyfikację technologii uprawy. Postępująca i rozwijająca hodowla roślin wytwarza z roku na rok nowe odmiany o różnych cechach odmianowych próbując stworzyć odmiany uniwersalne oraz takie, które będą przeznaczone pod konkretne stanowiska często te niekorzystne do uprawy danego gatunku. Odpowiednie dopasowanie odmiany spowoduję, że zboża będą plonować zdecydowanie lepiej od tych, które znajdują się na nie właściwych stanowiskach.

Kiedy siać zboża jare?

Zboża jare powinny pojawić się w glebie jak najwcześniej wiosną. Ma to związek z posiadaniem u nich słabszego systemu korzeniowego od zbóż ozimych oraz występowaniem niedoborów wody w okresie wiosny i lata. Wczesny siew umożliwia lepsze ukorzenienie roślin oraz wykorzystanie przez nie większej ilości wody skumulowanej w glebie zimą co wpływa korzystnie na osiągany plon. Ponadto zboża jare mają krótszy okres wegetacyjny, który determinuje osiągane plony. Najwcześniej ze zbóż jarych można wysiewać owies, następnie w kolejce jest pszenica jara oraz pszenżyto jare. Ostatnim zbożem jarym, które jest wrażliwe na przymrozki wiosenne jest jęczmień jary. Istnieją odchylenia od tej reguły ponieważ, w przypadku odmian jarych coraz popularniejsze są odmiany przewódkowe z tolerancją na niskie temperatury powietrza. Z powodzeniem można wysiewać je późną jesienią, gdy uznamy, że jest już za późno na siew roślin ozimych oraz przez zimę, kiedy warunki polowe i meteorologiczne na to pozwalają. Zazwyczaj taki siew przynosi korzyść w postaci zwiększonego plonu ziarna.

Termin siewu owsa

Owies jest rośliną odporną na niskie temperatury powietrza. Często jest przeznaczany do wysiewu na glebach słabszych odznaczających się niedoborami wody. Natomiast owies jest zbożem jarym o największym współczynniku transpiracji wynoszącym około 600-700 l/kg suchej masy. Możliwością złagodzenia niedoborów wodnych jest wczesny siew z końcem lutego, a początkiem marca. Owies posiada wtedy czas na rozwój części podziemnej czyli silnego systemu korzeniowego. W naszym kraju orientacyjne terminy siewu owsa przypadają między 10 marca, a 10 kwietnia, lecz jeżeli istnieją sprzyjające warunki glebowe i pogodowe zaleca się przeprowadzić siew jak najwcześniej.

Owies - nasiona

Termin wysiewu pszenicy jarej i pszenżyta jarego

Pszenica jara jest wysiewana zazwyczaj po roślinach okopowych (burak cukrowy, ziemniak) oraz kukurydzy. Jest przeznaczana głównie na gleby lepszych klas bonitacyjnych, które posiadają lepsze zaopatrzenie w wodę w początkowych fazach wzrostu. Jej optymalny termin siewu przypada na czas I dekady marca i trwa do I dekady kwietnia. Podobnie jak w przypadku owsa jej siew powinien być wykonany w momencie, w którym występują już odpowiednie warunki termiczne i wodne. Nadmierne opóźnienie terminu siewu może spowodować obniżkę plonu sięgającą nawet 20%.

Pszenżyto jare wysiewa się w podobnych terminach jak pszenice. Odpowiedni termin dla większości terenu Polski to II dekada marca – I dekada kwietnia. Należy pamiętać, że czym gleby o słabszych warunkach wodnych to wysiew powinien być przeprowadzany wcześniej.

Optymalny termin siewu jęczmienia jarego

Spośród zbóż jarych jęczmień jest rośliną o największych wymaganiach termicznych. Powinien trafić do gleby odpowiednio nagrzanej i uwilgotnionej. Takie warunki sprawią, że wschody jęczmienia będą bardzo szybkie i równe. Siew jęczmienia w południowej Polsce przypada na 15-30 marca, w części centralnej i południowej na okolice 25 marca, a w północnej i północno wschodniej części kraju trwa od 30 marca do 15 kwietnia.

Jak gęsto siać zboża jare?

Zboża jare są gatunkiem uprawnym, który musi sobie radzić z wieloma przeciwnościami. Największym problemem są występujące niekorzystne warunki wodne, ograniczające w głównej mierze plon. Mając to na myśli trzeba zauważyć, że nie warto znacznie zwiększać ani obniżać obsady roślin, lecz trzeba ją dopasować ściśle do panujących warunków. Mijają powoli czasy kiedy rolnicy wysiewają nasiona na tak zwane oko i sugerując się ilością kilogramów na hektar. Należy dopasować odpowiednią normę wysiewu o ścisłe zalecenia producenta w tym zakresie. Dopiero w przypadku odstępstw od optymalnych warunków, lub swoich doświadczeń z daną odmianą oraz polem powinno się dokonywać korekt w tym zakresie.

Norma wysiewu zbóż jarych jest większa od normy wysiewu zbóż ozimych. Jest to związane głównie z mniejszą ilością rozkrzewień, które są wytwarzane przez zboża wiosną. Lecz trzeba zwrócić uwagę na poszczególne odmiany, ponieważ jedne mogą krzewić się zdecydowanie lepiej od innych.

Normy wysiewu zbóż jarych

Norma wysiewu pszenicy podawana przez producentów waha się zazwyczaj w przedziale od 350 do 500 nasion. W przypadku plantacji zakładanych na glebach dobrych i bardzo dobrych kompleksów pszennych i siewie przeprowadzonym we wczesnym terminie można przyjąć niższe wartości, ponieważ plonuje ona najlepiej, gdy wytworzy na 1m2 około 600-700 kłosów.

Owies jest zbożem, które krzewi się dość słabo. Plon jest budowany głównie przez pęd główny. Producenci materiału siewnego zalecają wysiewać około 500-600 szt/m2

Jęczmień krzewi się najlepiej ze zbóż jarych. Nie należy stosować zbyt wysokich dawek wysiewu ze względu na zjawisko dużej ilości kłosów na m2 i produkcji ziarna o niskiej jakości. Norma wysiewu jęczmienia mieści się w przedziale 300- 400 szt/m2

Wsparcie merytoryczne:

Superplony.pl - sklep internetowy z materiałami siewnymi