Sposoby na uzyskanie darmowego ciepła – odkryj zalety kolektorów słonecznych

Sposoby na uzyskanie darmowego ciepła – odkryj zalety kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne to ekologiczne urządzenia, które mogą znacznie przyczynić się do zredukowania kosztów związanych z podgrzewaniem wody użytkowej. W budynkach jednorodzinnych, korzystanie z takiego rozwiązania może dać nawet do 60% oszczędności rocznie. W szczególnie sprzyjających okolicznościach, jak np. w miesiącach letnich, potrzeby energetyczne mogą być pokryte w 100%, co pozwoli wyłączyć kocioł grzewczy.

Należy wspomnieć, że kolektory słoneczne służą nie tylko do podgrzewania wody użytkowej, ale także jako wsparcie dla centralnego ogrzewania budynku czy ogrzewania basenu. Kolektory próżniowe mogą mieć wyższą wydajność cieplną niż te płaskie, pod warunkiem wykorzystania jednościennej rury próżniowej. Nie mniej jednak, pomimo atrakcyjnej ceny, są one droższe od kolektorów płaskich o około 2,5 razy. Dlatego też ciepło z kolektorów płaskich jest tańsze, a zwrot inwestycji może nastąpić po kilku lub kilkunastu latach.

W kontekście specyfiki naszego klimatu, kosztów inwestycji i przyszłych korzyści, uzasadnione jest wykorzystywanie głównie kolektorów płaskich. Potwierdzają to dane z rynków zachodnioeuropejskich, gdzie sprzedaż kolektorów próżniowych wynosi od 4 do 9%.

Kolektory słoneczne muszą być odpornie na trudne warunki pracy, wynikające zarówno z wpływu czynników atmosferycznych, jak i wewnętrznymi – wysokimi temperaturami oraz zmieniającymi się ciśnieniami. Dlatego istotną rolę odgrywają materiały i technologia ich wykonania, które wpływają na długowieczność urządzeń, która powinna wynosić co najmniej 20 lat.

Centralnym elementem konstrukcji kolektora jest absorber, który składa się z płyty (blachy) oraz orurowania. Absorber pochłania promieniowanie słoneczne i przekształca je w ciepło, które następnie przekazuje do glikolu płynącego przez orurowanie. Absorbery mogą być wykonane z różnych materiałów, jednak najczęściej stosowanym jest miedź.

Wśród absorberów można wyróżnić te typu miedź-miedź (Cu-Cu), gdzie zarówno płyta jak i orurowanie wykonane są z miedzi. Tego typu kolektory stanowią obecnie około 1/4 rynku europejskiego. Z kolei standardem są kolektory z absorberami aluminiowo-miedzianymi (Al-Cu), gdzie płyta jest wykonana z aluminium, a orurowanie z miedzi. Ceny tych ostatnich są średnio o 15-20% niższe.