Typy rolnictwa – jakie wyrózniamy?

Typy rolnictwa – jakie wyrózniamy?

Głównym zadaniem rolnictwa jest dostarczanie żywności – płodów rolnych i mięsa. Sposoby, w jakich prowadzi się gospodarstwa, uprawia rośliny i hoduje zwierzęta sprawia, że są rózne typy rolnictwa.

Rolnictwo ekstensywne

To rolnictwo, które uzyskuje duże plony dzięki dużej powierzchni upraw. Przy tym typie upraw nie stosuje się dużej ilości środków ochrony roślin i sztucznych nawozów. Na dużej powierzchni znajdują się także zwierzęta gospodarskie, np. krowy i owce. Mają one dzięki temu swobodny dostęp do dużej ilości pokarmu – trawy rosnącej na pastwisku. Najczęściej nie jest im podawana duża ilość innej paszy.

Rolnictwo intensywne

To rolnictwo, które uzyskuje duże plony poprzez użycie nawozów – szczególnie sztucznych, środków ochrony roślin, a także maszyn. Powierzchnia gospodarstw jest stosunkowo mała do uzyskiwanych  plonów.

Typy rolnictwa - jakie są wyrózniane?

Rolnictwo samozaopatrzeniowe

W tym rodzaju rolnictwa gospodarstwa są niewielkie, a wszelkie uzyskane produkty przeznaczone są dla członków gospodarstwa, np. rodziny rolnika. Nadwyżki zazwyczaj są niewielkie i są sprzedawane na lokalnym rynku.

Rolnictwo średniotowarowe

W gospodarstwie średniotowarowym połowa produkcji trafia na sprzedaż, a połowa przeznaczona jest na potrzeby własne – dla rodziny i bliskich rolnika.

Rolnictwo towarowe

To rodzaj rolnictwa, w którym większość wyprodukowanej żywności przeznaczona jest na żywność. Często jest to nie tylko rynek lokalny, ale też krajowy lub międzynarodowy. Dla rolnictwa towarowego charakterystyczne są duże plantacje np. kawy.

Typy rolnictwa - jak dużo ich jest?

Rolnictwo pierwotne

To rolnictwo charakterystyczne dla nisko rozwiniętych kultur. Daje ono niskie plony, które nie daje najczęściej żadnych nadwyżek. A zatem wszystkie plony przeznaczone są dla rolnika i jego bliskich. Prace na polu wykonywane są przy pomocy prostych narzędzi ręcznych, np., motyki.

Rolnictwo tradycyjne

To rolnictwo, które cechuje się dużym nakładem pracy ludzkiej i niewielkim użyciem maszyn oraz nawozów. W tym rodzaju rolnictwa plony nie są duże, choć wystarczają na potrzeby rolnika i jego rodziny.

Sprawdź również: producent wytrzymałej i wielowarstwowej folii do sianokiszonki 500 i 750.