KRUS ogłasza XI konkurs plastyczny dla najmłodszych

KRUS ogłasza XI konkurs plastyczny dla najmłodszych

KRUS zaprasza wszystkie dzieci do udziału w konkursie „„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Konkurs ma promować bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych.

XI edycja konkursu plastycznego KRUS zbiega się z jubileuszem instytucji. W tym roku mija 30 lat działania kasy. Od początku jest ona nie tylko instytucją dbającą o finanse i zabezpieczenie rolników. Ma także na celu promowanie bezpieczeństwa i edukację w tym kierunku. M.in. dlatego powstał pomysł na konkurs dla dzieci, które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo podczas prac gospodarskich.

W konkursie mogą wziąć uczniowie wiejskich szkół podstawowych. Należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na kartce w formacie A3. Praca powinna obrazować zasady bezpieczeństwa  i sposoby zapobiegania wypadkom oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Konkurs składa się z dwóch etapów – wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Uczestnicy każdego z etapów mogą otrzymać atrakcyjne nagrody ufundowane przez KRUS, współorganizatorów i sponsorów.