Na czym polega rolnictwo ekologiczne?

Na czym polega rolnictwo ekologiczne?

Coraz częściej mówi się o rolnictwie ekologicznym. Jest już obecne nawet świadomości konsumentów. Warto więc wiedzieć, na czym ono polega.

Pisząc w dużym skrócie – rolnictwo ekologiczne odrzuca chemiczne środki ochrony roślin. Używa się także innych naturalnych metod i środków. Dzięki temu żywność, która trafia później do konsumentów jest bardziej naturalna i ekologiczna.

Uprawa roślin i nawożenie

Do nawożenia roślin w uprawach ekologicznych używa się przede wszystkim takich środków jak:

  • Obornik
  • Gnojowica
  • Kompost

Można jednak używać też innych nawozów opierających się na naturalnie występujących minerałach, np. popiół drzewny, kreda nawozowa lub fosfor. W specjalistycznych sklepach można także kupić nawozy, które zawierają tylko naturalnie występujące składniki.

W ekologicznej uprawie roślin zwraca się tak uwagę na same metody. Rośliny nie rosną na ogromnych monouprawach. Stosuje się raczej niewielkie poletka mozaikowe. Stosuje się także tradycyjny płodozmian.

Hodowla zwierząt i odpowiednie odżywianie

Przy ekologicznej hodowli zwierząt najważniejsze jest odpowiednie ich żywienie. Krowom czy świniom podaje się naturalne dla nich jedzenie. Pasze pochodzą przede wszystkim z własnego gospodarstwa, np. jest to siano ze zboża z własnych upraw. Co ważne, nie dodaje się do pasz żadnych dodatkowych komponentów jak hormony, antybiotyki czy syntetyczne aminokwasy.

Ekologiczna hodowla zwierząt zaczyna się już na etapie planowania. Zwierzęta powinny pochodzić z podobnych terenów, najlepiej ekologicznych. Kolejne zwierzęta powinny być urodzone i chowane na terenie gospodarstwa. Im więcej zwierzęta mogą  przebywać na wolnym powietrzu, tym lepiej.

Powinny mieć też odpowiednio duży dla nich teren – przede wszystkim pastwiska. Jest to ważne nie tylko dla potrzeb zwierząt, ale też dla roślin. Jeżeli na danym terenie będzie przebywać zbyt wiele np. kóz może to doprowadzić do erozji gleb, nadmiernego zrycia a nawet zanieczyszczenia środowiska.

W ekologicznej hodowli ogranicza się także okaleczanie i okrucieństwo wobec zwierząt do minimum. Stosuje się raczej tradycyjne metody uboju.