Czym zajmuje się ministerstwo rolnictwa?

Czym zajmuje się ministerstwo rolnictwa?

Każda część gospodarki i życia publicznego ma swoje ministerstwo. W związku z tym rolnictwo i wieś także ma swoje przedstawicielstwo. Jest to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czym dokładnie się zajmuje?

Zadania ministerstwa

Zadania ministerstwa są bardzo szerokie. Ich główną rolą jest wspieranie rolników, promowanie polskich produktów i rozszerzanie rynków. Ministerstwo prowadzi także programy edukacyjne.

Od wielu lat prowadzone są plany rozwojowe np. Plan dla wsi – ochrona, wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa, Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020 czy program     „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Programów powadzonych przez ministerstwo jest kilkanaście i mają one różnorodne cele.

Prowadzone są także działania i programy w ramach projektów europejskich. Często jest to pomoc pieniężna realizowana ze środków europejskich.

Ministerstwo zajmuje się także kontrolowaniem i promowaniem jakości żywności, np. w ramach programu „Poznaj Dobrą Żywność”.

Jak podzielone jest ministerstwo?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się takimi działami gospodarki jak:

 • Rolnictwo
 • Rozwój wsi
 • Rynki Rolne

Ministerstwo podzielone jest na kilkanaście departamentów. Każde z nich ma ścisłe określone działania. Są to takie departamenty jak:

 • Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
 • Departament Finansów
 • Departament Gospodarki Ziemią
 • Departament Hodowli i Ochrony Roślin
 • Departament Nadzoru Właścicielskiego
 • Departament Promocji i Jakości Żywności
 • Departament Płatności Bezpośrednich
 • Departament Prawno-Legislacyjny
 • Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiązane są takie organy państwowe jak:

 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Główny Lekarz Weterynarii;
 • Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.