Nowe formy wsparcia dla małych gospodarstw rolnych i gruntów wyłączonych z produkcji – wnioski do końca sierpnia 2024

Nowe formy wsparcia dla małych gospodarstw rolnych i gruntów wyłączonych z produkcji – wnioski do końca sierpnia 2024

18 czerwca 2024 roku weszły w obowiązywanie nowelizowane przepisy dotyczące Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 885). W ramach uaktualnionego planu, wprowadzono dwie nowe formy wsparcia finansowego na lata 2024-2027, skierowane do małych gospodarstw rolnych oraz do ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”. Zmiany te zostały już zaimplementowane do aplikacji eWniosekPlus, co umożliwia składanie wniosków o przyznanie tych środków.

Wsparcie dla małych gospodarstw jest przydzielane rolnikom, których posiadłości nie przekraczają 5 hektarów użytków rolnych. Kwota pomocy wynosi równoważność 225 EUR na hektar, co daje maksymalną sumę 1 125 EUR na jedno gospodarstwo. To wsparcie zastępuje wszystkie inne formy płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Dodatkowo, osoby ubiegające się o to wsparcie będą mogły aplikować o przyznanie tzw. przejściowego wsparcia krajowego (np. uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności obszarowe w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej – jeśli spełniają określone warunki.

Z kolei wsparcie skierowane do ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji” przysługuje za wycofanie gruntów ornych z produkcji rolnej, przy czym na tych gruntach obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności rolniczej oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin. Ta forma wsparcia dotyczy maksymalnie 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Ważne jest, że płatność ta nie będzie dostępna dla gruntów ugorowanych w ramach realizacji obowiązków wynikających z Pakietu 1. „Rolnictwo zrównoważone” PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027, ze względu na możliwość uzyskania wsparcia dla tych gruntów w ramach tych programów.