Farm Frites Poland SA uruchamia innowacyjną linię produkcyjną frytek, zwiększając swoje możliwości produkcyjne

Farm Frites Poland SA uruchamia innowacyjną linię produkcyjną frytek, zwiększając swoje możliwości produkcyjne

Wiodący na rynku Europy Środkowo-Wschodniej producent mrożonych przetworów ziemniaczanych, Farm Frites Poland SA, wprowadza nową technologicznie zaawansowaną linię produkcyjną, która ma zdolność wyprodukować ponad 70 tysięcy ton frytek rocznie. Ta planowana inwestycja, o wartości 300 milionów złotych, stanowi kamień milowy w trzydziestoletniej historii firmy.

Oficjalne otwarcie nowej linii produkcyjnej miało miejsce 11 czerwca 2024 roku w lęborskim zakładzie. Tym samym znacznie wzrosły moce produkcyjne przedsiębiorstwa. W przyszłości to umożliwi rozszerzenie oferty produktowej. Uruchomienie drugiej linii produkującej frytki ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i dalszego rozwijania pozycji firmy na rynku.

Prezes Zarządu Farm Frites Poland SA, Adam Klasa, podkreśla, że firma nieustannie dąży do rozwoju i umocnienia swojej pozycji rynkowej. „Inwestujemy w rozwój kompetencji naszych pracowników i doskonalenie technologii produkcji.” – mówi. Dzięki zainteresowaniu klientów produktami spod znaku Farm Frites Poland SA, możliwe było otwarcie drugiej linii produkcyjnej. Ale to nie koniec inwestycji – planuje się kolejny krok, który ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnej o kolejne 20% oraz wprowadzenie nowych produktów na rynek. Ważnym aspektem przyszłej inwestycji będzie neutralność klimatyczna. Dzięki temu dwie linie będą zdolne do wyprodukowania łącznie 30 ton frytek na godzinę. Aktualna wydajność produkcji jest tak duża, że w ciągu 9 minut można wyprodukować tyle 100-gramowych porcji frytek, ile jest mieszkańców Lęborka.

Wzrost potencjału produkcyjnego Farm Frites Poland SA to nie jedyny efekt inwestycji. Uruchomienie drugiej linii wpłynęło także na tworzenie nowych miejsc pracy. Zatrudnienie w lęborskiej fabryce wzrosło o prawie 30 procent i planowane są kolejne rekrutacje, co czyni tę firmę jednym z najdynamiczniej rozwijających się pracodawców w regionie. Od inwestycji skorzystali również lokalni przedsiębiorcy i dostawcy ziemniaków współpracujący z Farm Frites Poland.

Inwestycja realizowana była dzięki wsparciu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.