Ukraina intensyfikuje wysiłki na rzecz zdobywania nowych rynków zbytu dla swoich produktów rolnych

Ukraina intensyfikuje wysiłki na rzecz zdobywania nowych rynków zbytu dla swoich produktów rolnych

Ukraińscy urzędnicy zajmujący się sprawami międzynarodowymi w dziedzinie towarów rolniczych nie ustają w działaniach, mimo trudnej sytuacji spowodowanej konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Niezmiennie koncentrują się na otworzeniu nowych perspektyw i możliwości sprzedaży dla firm z Ukrainy.

W ostatnim czasie odbyły się rozmowy z Kanadą, które zakończyły się sukcesem. Dzięki uzgodnieniom ukraińscy producenci mają teraz otwartą drogę do eksportu przetworów jajecznych na rynek kanadyjski. Warto zaznaczyć, że uprawnienia do importu z Ukrainy posiadać będą tylko te podmioty, które posiadają odpowiednie licencje.

Przedstawiciele ukraińskiego rządu angażują się również w dialog z Japonią. Celem rozmów jest otwarcie japońskiego rynku na import mięsa drobiowego z Ukrainy. Japonia bierze pod uwagę możliwość wprowadzenia do swojej oferty produktów rolnych z Ukrainy, a szczególnym zainteresowaniem cieszyłoby się mięso kurczaka. Wymiana handlowa jest korzystna dla obu stron, co podkreślają negocjatorzy.

Ukraińcy wyrażają wielkie zainteresowanie technologiami japońskimi, które mogą przyczynić się do wprowadzenia skutecznych rozwiązań w zakresie upraw rolnych. Ta kooperacja może otworzyć nowy rozdział w rozwoju ukraińskiego sektora rolniczego.