Dopłaty bezpośrednie za 2023 rok: Przekazanie środków do 95% uprawnionych rolników

Dopłaty bezpośrednie za 2023 rok: Przekazanie środków do 95% uprawnionych rolników

Informacje opublikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wskazują, że do dnia 13 czerwca 2024 roku, zrealizowano wypłaty dopłat bezpośrednich za rok 2023 do kont bankowych 1,178 mln uprawnionych rolników. Dotychczasowe środki przekazane w ramach tzw. płatności końcowych, składających się z dopłat bezpośrednich oraz obszarowych za rok 2023, wyniosły łącznie 8,77 mld złotych. W tej sumie uwzględniono także kwotę 6,05 mld złotych, która została wypłacona rolnikom starającym się o wsparcie finansowe związane z ekoschematami powierzchniowymi lub zadbanie o dobrostan zwierząt hodowlanych. Sumując zaliczki oraz płatności końcowe z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2023, łączna kwota przekazana do rolników wyniosła 17,97 mld złotych.

W 2023 roku o wsparcie finansowe w formie dopłat bezpośrednich ubiegało się około 1,24 mln rolników. Wypłata zaliczek miała miejsce w okresie od 16 października do 30 listopada, a ich łączna wartość wyniosła blisko 9,2 mld złotych. Począwszy od 1 grudnia, rozpoczęto wypłatę końcową z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2023. Do dnia 13 czerwca 2024 roku ARiMR zrealizowała wypłaty o łącznej wartości 8,77 mld złotych, w tym 6,05 mld złotych trafiło do rolników deklarujących prowadzenie praktyk ekologicznych lub troskę o dobrostan zwierząt hodowlanych w swoich wnioskach o dopłaty.

Koniec procesu wypłat dopłat planowany jest na dzień 30 czerwca 2024 roku. Decyzje dotyczące przyznania dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2023 powinny zostać wydane najpóźniej do dnia 31 maja 2024 roku. Rolnicy, dla których decyzje nie zostaną wydane do tego terminu, zostaną o nich poinformowani i otrzymają informacje o nowym terminie decyzji. Warto zwrócić uwagę, aby numery kont bankowych podane przez rolników w ARiMR były prawidłowe i aktywne, aby możliwa była skuteczna realizacja wypłat.