Alarm GIW: Afrykański Pomór Świń (ASF) zauważony w dziku po raz pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem

Alarm GIW: Afrykański Pomór Świń (ASF) zauważony w dziku po raz pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem

Powiadomienie od Głównego Lekarza Weterynarii donosi o zaobserwowaniu afrykańskiego pomoru świń, zwanej też ASF, wśród populacji dzików na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. To pierwszy taki przypadek stwierdzony w tym regionie.

Informacje o potwierdzeniu wystąpienia ASF wynikają z analiz laboratoryjnych przeprowadzonych 5 czerwca 2024 roku. Badania te zostały wykonane w najważniejszym w kraju laboratorium ds. ASF, czyli PIWet – PIB w Puławach.

Wykrycie ASF u martwego dzika na terenie Kujawsko-Pomorskiego to rezultat badań próbek materiału genetycznego wirusa ASP, które zostały zebrane podczas pasywnego monitoringu. Monitoring ten obejmował badanie padłych dzików na całym obszarze Polski. Próbki, które potwierdziły obecność wirusa, pochodziły od dzika znalezionego nieopodal miejscowości Szabda, położonej w gminie Brodnica, w powiecie brodnickim, województwo kujawsko-pomorskie. Wirus został wykryty poza obszarami, których dotyczyły ograniczenia przewidziane w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. Rozporządzenie to wyznacza specjalne środki na rzecz zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń i uchyla poprzednie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

W wyniku potwierdzenia obecności ASF u dzików w powiecie brodnickim, 7 czerwca 2024 r. opublikowano Rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy. Rozporządzenie dotyczy działań zmierzających do zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu brodnickiego.