Walka z skośnikiem buraczakiem na plantacjach buraków: jak zabezpieczyć uprawy?

Walka z skośnikiem buraczakiem na plantacjach buraków: jak zabezpieczyć uprawy?

Na polach uprawnych, gdzie hodowane są buraki, zauważalna jest obecność motyli i larw pierwszego pokolenia skośnika buraczaka. Larwy w młodym wieku dokonują żerowania wewnątrz nasady ogonków liści zwanych sercowymi. Aby odkryć ich obecność, sugerowane jest użycie noża i delikatne ścinanie końcówek ogonków – krok po kroku.

W dalszej fazie rozwoju, łatwo zauważalnym znakiem obecności dojrzałych larw tego szkodnika są czarne odchody pozostawiane na korzeniach buraka. Trzeba być jednak ostrożnym, ponieważ te objawy mogą być mylone z niedoborem boru.

Aby zwalczyć tego niebezpiecznego szkodnika, konieczne jest podjęcie działania polegającego na zastosowaniu insektycydu o nazwie Coragen 200 SC. Zalecana dawka to 125 ml/ha, która powinna być dodana do adiuwantu Ento Maxx w stężeniu 0,75%. Warto podkreślić, że oba te preparaty są dostępne w cukrowni.

Zdaniem doradców LIZ, kluczowe jest terminowe przeprowadzenie zabiegów. Jeżeli zostaną one wykonane zbyt późno, mogą okazać się niewystarczająco efektywne, co prowadzi do znacznych strat. Skośnik buraczak może spowodować drastyczne obniżenie plonu buraków, a także zawartości cukru. W ekstremalnych sytuacjach, silnie uszkodzone korzenie buraków mogą być niezdatne do dalszego przetwarzania.