Przyszłość rynku trzody chlewnej wygląda mrocznie. Najgorszy moment cenowy coraz bliżej

Przyszłość rynku trzody chlewnej wygląda mrocznie. Najgorszy moment cenowy coraz bliżej

Zgodnie z naszą wcześniejsza prognozą, w III kwartale 2023 roku przekroczyliśmy kluczowy punkt na rynku trzody chlewnej. Naszym zdaniem, nadejście kolejnych kwartałów – uwzględniając czynniki sezonowe – przyniesie ze sobą jeszcze większe obniżki cen skupu. Te spadki będą wspierane postępującym trendem odbudowy populacji świń w Unii Europejskiej, wynikającym z wysokiej opłacalności produkcji. Znaczny spadek cen pasz to główny czynnik, który wpływa na atrakcyjność finansową produkcji – twierdzą analitycy Credit Agricole.

„Nie zmieniamy jednak swojej oceny dotyczącej osiągnięcia najniższego poziomu cen na rynku trzody chlewnej, który według nas nastąpi w I kwartale 2025 roku. Po tym momencie, ceny powinny zacząć stopniowo rosnąć. Napędzać ten wzrost będzie ożywienie popytu, które przewidujemy, a które będzie wspierane poprzez wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych. Główne ryzyko dla tego scenariusza stanowi możliwość dalszego rozprzestrzeniania się ASF w Europie oraz tempo odbudowy populacji trzody chlewnej w UE – dodają analitycy.

W okresie od stycznia do marca 2024 roku, wartość eksportu wieprzowiny z Polski (obejmującą żywiec, mięso i przetwory) wzrosła o 1,0% rok do roku, w porównaniu z 24,0%-towym wzrostem w tym samym okresie w 2023 roku. Ta sytuacja była spowodowana wyższymi cenami, jakie osiągali eksporterzy, mimo że wielkość sprzedaży zmniejszyła się. Cena skupu żywca wyniosła w kwietniu 7,62 zł/kg (-17,1% r/r), a cena pasz dla świń to 1,81 zł/kg (-11,1% r/r). W efekcie stosunek cen żywiec/pasza w kwietniu wyniósł 4,20 w porównaniu z 4,51 rok wcześniej, co sugeruje pogorszenie opłacalności produkcji.