Zmiany w ustawie kaucyjnej przynoszą ulgę dla sektora mleczarskiego – komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zmiany w ustawie kaucyjnej przynoszą ulgę dla sektora mleczarskiego – komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informacja o wyniku publicznych konsultacji dotyczących nowelizacji ustawy kaucyjnej, przedstawiona na konferencji prasowej 13 czerwca 2024 roku przez Minister Klimatu i Środowiska, Anitę Sowińską, została z entuzjazmem przyjęta przez Związek Polskich Przetwórców Mleka. Kluczowe znaczenie dla producentów mleka, jego przetwórców oraz klientów ma decyzja o wykluczeniu produktów mlecznych z systemu kaucyjnego.

Od początku prac nad zmianami w regulacjach dotyczących kaucji za opakowania po produktach mlecznych, Związek stawiał na pierwszym miejscu dążenie do eliminacji tychże produktów z systemu. Głównym argumentem były potencjalne zagrożenia sanitarne związane z koniecznością składowania opakowań, które często zawierają resztki żywności. Problemy te mogły występować zarówno na poziomie domostw, jak i placówek handlowych, gdzie większość opakowań jest zbierana ręcznie. Stanowisko Związku poparła Federacja Konsumentów, dodając do argumentów negatywne konsekwencje dla konsumentów wynikające z proponowanych rozwiązań. Z zadowoleniem przyjęto, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska uwzględniło te obawy i podzieliło stanowisko Związku.

Z 16 istniejących w Europie systemów kaucyjnych, jedynie dwa obejmują opakowania po produktach mleczarskich – jednak specyfika tych rynków jest na tyle odmienna, że nie mogą one służyć za model dla Polski. Pozostałe kraje, dostrzegając wcześniej wspomniane zagrożenia sanitarne, prowadzą zbiórkę tych opakowań poza systemem kaucyjnym. Związek wyraził wdzięczność Ministerstwu Klimatu i Środowiska za otwartość na dialog i gotowość do poszukiwania kompromisów. Podziękowania skierowano także do Ministerstwa Rolnictwa i Ministra Czesława Siekierskiego. Współpraca z innymi organizacjami, w szczególności z Polską Federacją Producentów Żywności ZP i Federacją Konsumentów, została oceniona jako konstruktywna. Związek wyraził nadzieję, że argumenty przedstawione przez siebie oraz stanowisko Ministerstwa Klimatu zostaną uwzględnione podczas dalszych prac nad ustawą przez parlamentarzystów.