Wielka kontrola jakości owoców i warzyw na rynkach hurtowych. Niepokojące rezultaty!

Wielka kontrola jakości owoców i warzyw na rynkach hurtowych. Niepokojące rezultaty!

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest odpowiedzialna za ścisłą kontrolę rynków hurtowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Tym razem, pod szczególnym nadzorem inspektorów znalazły się świeże warzywa, owoce oraz ziemniaki.

16 maja 2024 roku, inspekcja współpracując z Państwową Inspekcją Sanitarną, przeprowadziła kontrolę na rynkach hurtowych znajdujących się w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie.

Szczególny nacisk położono na jakość handlową produktów oraz ich prawidłowe oznakowanie. Kontrolerzy sprawdzili 73 partie warzyw i owoców o łącznej masie wynoszącej 41 159,1 kg. Wśród nich znajdowały się pomidory, ogórki, sałata, młoda kapusta i truskawki. Adresatami kontroli było 17 podmiotów.

Niestety, w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 10 spośród nich. Zdecydowana większość dotyczyła niewłaściwego oznakowania produktów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wymogi jakościowe zostały zakwestionowane jedynie w odniesieniu do jednej partii hiszpańskich pomidorów koktajlowych cherry, które wykazywały widoczne objawy pleśni.

Najpoważniejsze uchybienia dotyczyły braku właściwego oznakowania produktów. Zidentyfikowano partie bez żadnego oznaczenia – truskawki z Grecji, kapustę z Macedonii, ziemniaki z Rumunii. Wykryto również brak cech identyfikacyjnych pakującego lub wysyłającego – na przykład pomidory gałązka z Holandii. Stwierdzono brak oznakowania w języku polskim, np. truskawki oraz ziemniaki z Grecji i brak kodu identyfikującego partię, jak miało to miejsce w przypadku ziemniaków sprowadzanych z Hiszpanii.