Atak Drobnicy burakowej na plantacje: Jaką metodę zwalczania zastosować?

Atak Drobnicy burakowej na plantacje: Jaką metodę zwalczania zastosować?

Na uprawach buraka cukrowego zaobserwowano znaczące uszkodzenia, za które odpowiedzialna jest Drobnica burakowa.

Symptomy uszkodzeń to małe, okrągłe i ciemno przebarwione miejsca żerowania widoczne na hypokotylu. Uszkodzenia stwierdzono również na liścieniach, liściach sercowych oraz ogonkach roślin, co objawia się drobnymi dziurami, pęknięciami i zagłębieniami. Larwy szkodnika żerują na bocznych korzeniach roślin, co prowadzi do ich osłabienia, a nawet całkowitego zniszczenia. Młode rośliny narażone na atak Drobnicy burakowej często ulegają przełamaniu.

Po połowie czerwca uszkodzenia buraków nie są już istotne z punktu widzenia gospodarczego. Do powstawania uszkodzeń sprzyjają jednak niekorzystne warunki dla kiełkowania nasion, niewłaściwa rotacja upraw, oraz ciepła wiosna, która sprzyja rozmnażaniu szkodnika.

Sprawcą uszkodzeń jest chrząszcz o długości ok. 1,5 mm, o wydłużonym brunatnym i błyszczącym ciele pokrytym drobnymi, krótkimi włoskami, a także czerwono zabarwionymi odnóżami i czułkami. Krytyczny punkt, w którym szkodnik staje się szkodliwy dla uprawy, to moment, gdy 20% roślin jest opanowanych przez szkodnika od fazy wschodów do czterech liści.

Zalecamy przeprowadzenie inspekcji plantacji oraz wykonanie zabiegu zwalczającego w razie potrzeby. Wykaz rekomendowanych insektycydów do zwalczania Drobnicy burakowej znajduje się w tabeli Liz Online 2.0.