Zabezpieczanie jakości polskich czereśni i ziemniaków: "Tygrysie Brygady" rozpoczynają działania

Zabezpieczanie jakości polskich czereśni i ziemniaków: "Tygrysie Brygady" rozpoczynają działania

Sekretarz stanu, Michał Kołodziejczak, podczas kontroli w sklepach i na rynkach hurtowych po całym kraju, poinformował o sprawdzaniu autentyczności polskich ziemniaków. Celem tych działań jest uniknięcie wprowadzania w błąd konsumenta poprzez sprzedaż zagranicznych ziemniaków pod polską marką.

W procesie kontrolowania jakości produktów rolno-spożywczych na Rynku Hurtowym Kraków-Rybitwy, obecny był nie tylko wiceminister Kołodziejczak, ale również główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Przemysław Rzodkiewicz. Kontrolom towarzyszyli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Sanitarnej.

Kołodziejczak podkreślił znaczenie nadchodzącego napływu czereśni z południa Europy, które nie są deklarowane jako importowane. Wszystkie te kwestie są szczegółowo sprawdzane przez inspekcje, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom i gwarantować, że produkt, który kupują jest rzeczywiście polski i bezpieczny. Zauważono duże zainteresowanie działaniami inspekcji, co wywołuje zadowolenie u wiceministra.

Rzodkiewicz podkreślił ważność roli inspekcji jako strażnika ochrony konsumenta oraz jako gwaranta równych i wolnych zasad konkurencji. Dodał również, że kontrola nie ogranicza się tylko do rynków hurtowych, ale obejmuje cały łańcuch dostaw „od pola do stołu”. Główny Inspektor zapowiedział ciągłość prowadzonych kontroli i wezwał do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

„Brygady tygrysa”, jak wiceminister Kołodziejczak nazywa grupy kontrolujące jakość polskich produktów, ruszyły do pracy na terenie całego kraju. Kołodziejczak podkreślił, że priorytetem jest prowadzenie bieżących kontroli, aby zapewnić równość i zdrową konkurencję na rynku.