Żądanie rolników o szczegółowe informacje dotyczące importu zboża z Ukrainy przez firmy

Żądanie rolników o szczegółowe informacje dotyczące importu zboża z Ukrainy przez firmy

Reprezentujący interesy rolników Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) domaga się dokładniejszych informacji na temat ilości zboża sprowadzanego z Ukrainy przez różne firmy, które zostały wymienione w listach ujawnionych przez minister Annę Gembicką. Dodatkowo chcą wiedzieć, jak zostało ono dalej wykorzystane.

KRIR kontynuuje działanie na podstawie wniosku przyjętego podczas pierwszego spotkania Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji. Dnia 4 grudnia 2023 roku zwrócił się do Ministra Finansów, Andrzeja Kosztowniaka oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rafała Szefernakera. Chodziło o zażądanie od służb celno-skarbowych ujawnienia list przedsiębiorstw, które w latach 2021-2022 importowały zboże z Ukrainy.

W ramach tych żądań domagali się również konkretnych danych dotyczących ilości zboża sprowadzanego przez każdą firmę, a także szczegółowych informacji na temat rodzaju i kategorii tego zboża. Chcieli wiedzieć, czy było to zboże techniczne, przeznaczone do paszy czy do konsumpcji.