Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" walczy o prawa hodowców trzody chlewnej w obliczu kryzysu rynku i ASF

Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" walczy o prawa hodowców trzody chlewnej w obliczu kryzysu rynku i ASF

Sektor hodowli trzody chlewnej zmaga się z problemami już od dłuższego czasu. Z powodu spadającego zapotrzebowania na produkty wieprzowe w Europie, niskiej opłacalności produkcji oraz narastającej groźby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), liczba gospodarstw specjalizujących się w tej dziedzinie maleje, a z tym idzie i ilość hodowanych zwierząt.

W odpowiedzi na te problemy, Związek Zawodowy Rolnictwa „KORONA” wystąpił do rządu z prośbą o ponowne uruchomienie programu „Locha Plus” w 2023 roku. Ta inicjatywa miała na celu wsparcie hodowców, borykających się ze skutkami ograniczeń wprowadzonych na rynku rolnym po agresji Rosji na Ukrainę. Rząd, przy aprobaty Komisji Europejskiej, wyraził zgodę na tę propozycję, jednak pomoc ta miała charakter jednorazowy i dotyczyła tylko 2023 roku.

Z tego powodu ZZR „Korona” postanowiło powrócić z prośbą do ministra rolnictwa. Tym razem wnioskowano o skompensowanie strat poniesionych przez hodowców w wyniku spadku dochodów ze sprzedaży świń w I kwartale 2022 roku, które były konsekwencją ASF. Ponadto, związek zwrócił się o kontynuację programu „Locha Plus” w 2024 roku na tych samych warunkach co rok wcześniej, tłumacząc to faktem, że restrykcje na rynku rolnym, wynikające z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, nadal obowiązują.

Związku Zawodowy Rolnictwa „Korona” w swoich apelach dołączył odpowiednie projekty rozporządzeń i ich uzasadnienia. Informacje zdobyte przez związek wskazują, że te propozycje aktualnie są poddawane analizie prawnej przez specjalistów z resortu rolnictwa.

Dr Daniel Alain Korona, pełnomocnik Związku, wyraził nadzieję na pozytywne rozpatrzenie przedstawionych projektów przez obecną radę ministrów. Jeśli jednak nie zostaną one przyjęte, Związek zamierza domagać się ich realizacji przez przyszły rząd.