5 najgęstszych lasów na świecie

5 najgęstszych lasów na świecie

Lasy to jedne z najlepszych tworów niezwykle utalentowanej Matki Natury. Charakteryzują się bardzo bogatym ekosystemem, który zamieszkują różnorodne gatunki fauny i flory. Jedne z najpiękniejszych lasów bardzo często są również jednymi z najgęstszych. Sprawdźmy zatem, jak prezentuje się złota piątka najgęstszych lasów świata.

Dorzecze Amazonki

Dorzecze Amazonki w Ameryce Południowej jest domem dla największego na świecie tropikalnego lasu deszczowego. Amazonka jest drugą pod względem długości największą rzeką na świecie, która rozciąga się aż na dziewięć krajów. Dorzecze Amazonki obejmuje 7 mln km2, podczas gdy sam las, będący domem dla największej różnorodności roślin i zwierząt na Ziemi, zajmuje około 5,5 mln km2.

Większość lasów amazońskich znajduje się w Brazylii (60%), następnie w Peru (13%), a także mniejsze ilości w Kolumbii, Wenezueli, Ekwadorze, Boliwii, Gujanie, Surinamie i Gujanie Francuskiej. Lasy te są domem 20% wszystkich roślin i ptaków na świecie.

Kotlina Konga

Rzeka Kongo, druga najdłuższa rzeka w Afryce, wraz z dopływami tworzy drugi co do wielkości las deszczowy na naszej planecie. Ten rozległy las przebiega przez takie kraje afrykańskie jak Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gabon, Kongo i Zair, rozciągając się od Gór Księżycowych we wschodniej Demokratycznej Republice Konga do wybrzeża Zatoki Gwinejskiej.

Azja Południowo-Wschodnia

Lasy deszczowe Azji Południowo-Wschodniej to najstarsze i najbardziej spójne lasy deszczowe na świecie. Te olbrzymie kompleksy istnieją od epoki plejstocenu – od ponad 70 milionów lat. Są to jedne z najbardziej zróżnicowanych biologicznie lasów na Ziemi. Rozciągają się od Indii i Birmy na zachodzie po Malezję oraz wyspy Jawa i Borneo na wschodzie.

Lasy Wielkich Gór Wododziałowych w Australii

Obejmujące nizinne tereny wokół Wielkich Gór Wododziałowych, te południowo-wschodnie lasy umiarkowane są kolebką niezwykle zróżnicowanej roślinności. W przeciwieństwie do reszty kontynentalnej Australii region ten jest dobrze nawodniony z umiarkowanym klimatem. W tym ekoregionie występuje bogata mieszanka flory, w tym roślinność przybrzeżna, gęste wrzosowiska, lasy deszczowe strefy umiarkowanej, zbiorowiska nadbrzeżne, mokre lasy sklerofilowe, suche lasy sklerofilowe oraz lasy eukaliptusowe.

Eukaliptus dominuje we wszystkich lepiej nawodnionych regionach Australii, w tym w lasach Wielkich Gór Wododziałowych. Istnieje około 700 gatunków eukaliptusa i tylko siedem z nich występuje poza Australią.

Tajga

Biom tajgi rozciąga się na dużą część Kanady, Europy i Azji. Jest to największy biom na świecie. Ma surowy klimat kontynentalny z bardzo dużym zakresem temperatur między porami roku.

Istnieją dwa główne typy tajgi: lasy zamknięte – składające się z wielu rozmieszczonych blisko siebie drzew o omszałym pokryciu gruntu, a także lasy porostowe – z bardziej oddalonymi od siebie drzewami i porostami. Lasy porostowe występują częściej w tajdze najbardziej wysuniętej na północ, będącej domem dla wielu dużych ssaków roślinożernych i mniejszych gryzoni.