Dialog polsko-ukraiński: omówienie relacji handlowych w sektorze rolnictwa

Dialog polsko-ukraiński: omówienie relacji handlowych w sektorze rolnictwa

Prawie najważniejszym zagadnieniem rozmów pomiędzy ministrem Czesławem Siekierskim a ambasadorem Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Wasylem Zwaryczem, były kwestie związane z handlem w obrębie branży agro-spożywczej. Spotkanie, w ktorym uczestniczył również dyrektor generalny Bogusław Wijatyk, koncentrowało się na relacjach handlowych między Polską a Ukrainą.

Podczas rozmów, Minister Siekierski wyraził swoje podziękowania dla ambasadora Zwarycza za jego pomoc w utrzymaniu konstruktywnych kontaktów między ministerstwami rolnictwa obu krajów. Zaznaczył on również, jak ważna jest dla nas Ukraina jako strategiczny partner i wyraził chęć kontynuowania pozytywnego dialogu, aby rozwiązać napotkane problemy. Od czasu powstania nowego rządu w Polsce, minister Siekierski spotkał się już dwukrotnie z ukraińskim ministrem polityki rolnej i żywności, Mykołą Solskim.

Ambasador Zwarycz z kolei złożył gratulacje Czesławowi Siekierskiemu z okazji objęcia stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, życząc mu wielu sukcesów w tej roli.

Ambasador Ukrainy wyraził swoje oczekiwania odnośnie do współpracy, która przyniesie korzyści zarówno Polsce, jak i jego ojczyźnie. Zwarycz podkreślił, że sektor agro-spożywczy jest niezwykle istotny dla ukraińskiej gospodarki, a dochody z eksportu produktów rolnych stanowią ważne źródło finansowania dla kraju, dotkniętego przez trwającą wojnę. Aktualnie duża ilość zboża z Ukrainy jest eksportowana przez Morze Czarne, jednak kraj ten musi stale liczyć się z zagrożeniem ze strony Rosji.

Minister Siekierski zaznaczył, że należy tak skonstruować relacje handlowe z Ukrainą, aby wspierać ten kraj, ale jednocześnie nie destabilizować równowagi na rynku w sąsiednich państwach, w tym w Polsce. Wyraził nadzieję, że prowadzone obecnie prace grupy ekspertów z obu krajów pozwolą na przygotowanie systemu licencjonowania eksportu ukraińskiego do Polski. Pierwsze spotkanie tej grupy odbyło się 25 stycznia 2024 r., a kolejne spotkanie jest planowane na najbliższy tydzień.

Pozostałym punktem spotkania były europejskie aspiracje Ukrainy. Polska strona wyraziła gotowość do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem związanych z przygotowaniami ministerstwa rolnictwa do przystąpienia do Unii Europejskiej.