</h1>Inflacja w listopadzie 2023: GUS ujawnia najświeższe statystyki

</h1>Inflacja w listopadzie 2023: GUS ujawnia najświeższe statystyki

Na podstawie początkowych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zarejestrowanych na dzień 30.11.2023, stwierdza się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie o 0,7% (wzrost wynosił 0,3% w październiku) w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Warto zauważyć, że stabilność cen na przestrzeni miesiąca zakończyła się we wrześniu. W listopadzie ceny kompleksowego koszyka towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% na miesięcznej skali, następujące po niewielkim odbiciu o 0,3% w październiku. Zatem nie ma już mowy o miesięcznej stabilizacji cen, a we wrześniu obserwowaliśmy nawet deflację – średnie ceny były niższe o 0,4% niż w sierpniu.

Analizując na tle miesięcznym, ceny paliw skoczyły o imponujące 8,8%, natomiast ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,8%. Nieco inaczej wygląda sytuacja nośników energii, które tanieją, choć różnica jest symboliczna – 0,1% w stosunku do października.

Przyglądając się rocznemu tempu inflacji, zauważa się spadek do 6,5% w listopadzie. GUS informuje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 6,5%, podczas gdy w październiku wynosiły 6,6%, porównując te wyniki z tymi samymi miesiącami poprzedniego roku.

Listopad 2023 to dziewiąty z rzędu miesiąc ze spadkiem rocznego tempa inflacji, które osiągnęło szczyt w lutym 2023, z notą na poziomie 18,4%. Niemniej jednak należy podkreślić, że tempo redukcji skali spadku inflacji rocznej spowolniło do minimum. Początkowy wskaźnik inflacji rocznej za listopad jest najniższy od ponad dwóch lat. Statystyki GUS okazały się lepsze od przewidywań analityków.