Jakie są zasady głęboszowania pola?

Jakie są zasady głęboszowania pola?

Zagęszczenie gleby następuje sukcesywnie w trakcie prac polowych, a jest potęgowane ciężką strukturą gruntu, zatracającym swoje właściwości przepuszczalne i napowietrzające. W efekcie powstają skupiska wody, wywołujące procesy gnilne roślin, lub w ogóle powstrzymujące wzrost nowej ściółki. Jak temu zapobiegać? Najprostszą i jednocześnie najskuteczniejszą jest głęboszowanie. Kiedy i jak należy je stosować? Sprawdźmy.

 • Czym jest głęboszowanie?
 • Co to jest głębosz?
 • Jak zbudowany jest głębosz?
 • Czy warto kupić głębosz?

Kiedy głęboszowanie jest niezbędne? 

Zagęszczenie gleby jest spowodowane przede wszystkim przejazdami maszyn rolniczych, niezbędnymi we współczesnej gospodarce agrarnej.

Orka, uprawa przedsiewna, siew, nawożenie, ochrona i wreszcie zbiór płodów rolnych, wszystko powoduje, iż powierzchnia areału niepokryta śladami kół może wynosić niewiele ponad 10 procent całego pola. Mechanizacja oprócz nieocenionych korzyści niesie ze sobą także pewne problemy.

Mechaniczne powody powstawania gęstej podeszwy płużnej:

 • Ugniecenie warstwy ornej;
 • Zagęszczenie podglebia;
 • tworzenie kolein.

Powyższe procesy są szczególnie widoczne na glebach ciężkich i średnich, gdzie występuje tendencja do powstawania zastoisk wodnych.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, iż mniejsza przepuszczalność wody oraz powietrza, jaką cechuje się gleba o niewłaściwej strukturze, musi doprowadzić do spadku aktywności chemicznej i biologicznej. W takich warunkach rozwój systemów korzeniowych jest bardzo utrudniony, o ile w ogóle możliwy.

Zabiegiem mającym rozluźnić warstwę podorną jest głęboszowanie

Głęboszowanie, co to jest? 

Głęboszowanie ma na celu skruszenie twardych warstw gleby w celu regulacji stosunków powietrzno-wodnych. Ponadto czynność ta znacząco poprawia ruch wodny w gruncie uprawnym.

Warunki zapewniające skuteczność zabiegowi głęboszowania:

 • Powietrze powinno mieć niską wilgotność;
 • Podskibie powinno cechować się odczynem obojętnym, gdyż w takich warunkach skuteczność głęboszowania będzie najwyższa;
 • Gleba znajdująca się poniżej warstwy ubitej musi zatrzymywać wodę grawitacyjną.

Głęboszowanie zalecane jest w uprawach roślin wrażliwych na nadmierne zagęszczenie warstw podornych oraz odmian odznaczających się głębokimi systemami korzeniowymi. Wpływa także korzystnie na pozostałe rośliny w zmianowaniu (następstwo uprawianych roślin na danym areale, uwarunkowane czynnikami biologicznymi i chemicznymi). Jest niezbędne na terenach dotkniętych małą ilością opadów atmosferycznych.

Z powodów technicznych głęboszowanie należy wykonywać:

 • Wzdłuż warstwic w przypadku operowania na stokach;
 • Pod kątem prostym do rurociągów drenarskich na gruntach zmeliorowanych.

Głęboszowanie jest skuteczną metodą na usunięcie zaistniałych w gruncie zagęszczeń i przywrócenie go do stanu wyjściowego, pożądanego przez producenta rolnego. Okresem najbardziej sprzyjającym jest czas przed pracami przedsiewnymi bądź pożniwnymi. Zaleca się wykonywanie głęboszowania w interwałach czasowych wynoszących około czterech lat.

Głębosz – do czego służy? 

Głębosz jest stosunkowo prostą w budowie maszyną rolniczą, przy jednoczesnym wysokim wskaźniku skuteczności.

Głębosz – budowa 

Częścią roboczą są w tym przypadku zęby, których liczba w zależności od modelu, może wynosić od jednego do pięciu sztuk. Solidna, wytrzymała rama pozwala na montaż wałów.

Wały – rodzaje:

 • Strunowe;
 • Strunowe ząbkowane;
 • Daszkowe;
 • Rurowe;
 • Typ T;
 • Typ U;
 • Packera.

Producent maszyn rolniczych https://www.dexwal.com/ zapewnia, iż dostępne są także wersje maszyn w opcji z wałem lub bez.

Głęboszowanie wymaga znacznej siły uciągu. W związku z tym w specyfikacji maszyn znajduje się stosowna informacja na temat zapotrzebowania mocy (KM) w odniesieniu do liczby zębów oraz zastosowanego wału.

Głębosz – niezbędna moc robocza:

 • 1 zębowy: od 30 do 60 KM;
 • 2 zębowy: od 60 do 75 KM;
 • 3 zębowy: od 75 do 110 KM;
 • 5-zębowy: od 110 do 140 KM.

Warto nadmienić, iż głęboszowanie nie musi odbywać się na całym areale. Część producentów rolnych skupia swoją uwagę jedynie na miejscach wyjątkowo ugniecionych, do których zaliczają się ścieżki i poprzeczniaki.

Głębosz – czy warto kupić?

Duże zapotrzebowanie na moc ciągnika powoduje znaczne koszty usługi głęboszowania świadczonej przez podmiot zewnętrzny. Nierzadko cena dochodzi do 350 do 450 zł. Za jeden obsługę jednego hektara.

W sytuacji, kiedy maszyna nie generuje praktycznie żadnych kosztów eksploatacyjnych, zakup własnego głębosza wydaje się uzasadniony.

Uniezależnia on rolnika od usługodawców zewnętrznych. Pozwala także na podniesienie rentowności gospodarstwa rolnego.