Koło Gospodyń Wiejskich – czym zajmuje się organizacja?

Koło Gospodyń Wiejskich – czym zajmuje się organizacja?

W wielu gminach funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich. To organizacje, które skupiają mieszkanki wsi i prowadzą wiele różnorodnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

KGW spełniają wiele roli. Najczęściej kojarzą się z reprezentowaniem wsi lub gminy na różnorodnych wydarzeniach – dożynkach, konkursach i innych. Często też prezentują lokalny folklor, np. szyjąc tradycyjne stroje, śpiewając ludowe pieśni lub poprzez zajmowanie się rękodziełem. Nierzadko więc podtrzymują lokalne tradycje i przypominają o nich młodszemu pokoleniu.

Koła Gospodyń Wiejskich mają też za zadanie integrowanie lokalnej społeczności. Prowadzą też inne działania, dzięki którym współpracować mogą różne pokolenia. Nierzadko też zajmują się pomocą innym oraz edukacją. Coraz częściej koła zakładane są i prowadzone przez młode kobiety, co odmienia wizerunek wsi.

Jak założyć koło?

Założenie KGW nie jest bardzo skomplikowane. Z inicjatywą musi wystąpić minimum 10 osób – wszystkie muszą być pełnoletnie. Konieczne jest udanie się do lokalnego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i złożenie wniosku o rejestrację koła wraz z załącznikiem.

Koło Gospodyń Wiejskich - może odmienić życie lokalnej społeczności

Jakie warunki formalne musi spełniać Koło Gospodyń Wiejskich?

Koło gospodyń wiejskich musi być zarejestrowane. Muszą mieć także:

  • Nazwę
  • Określony teren działania – wieś, z której pochodzi
  • Statut
  • Komitet założycielski wyodrębniony z grona założycieli
  • Określone cele i zadania Koła
  • Wskazaną procedurę nabywania i utraty członkostwa Koła
  • Wskazane organy Koła
  • Wykazany majątek Koła i sposób jego zarządzania
  • Zakres działalności zarobkowej Koła

Na terenie jednej wsi może działać tylko jedno KGW. Nie można więc założyć kolejnego Koła, gdy jedno już funkcjonuje.

Kto może być członkiem koła?

Członkiem koła może być dowolna osoba, która ukończyła 18 lat. Co ciekawe więc, członkami Koła mogą być także mężczyźni, a nawet mogą być jego założycielami lub członkami zarządu. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w działalności koła, ale jedynie, gdy otrzymają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.