Program restrukturyzacji małych gospodarstw. Rozpoczął się nabór wniosków

Program restrukturyzacji małych gospodarstw. Rozpoczął się nabór wniosków

Od poniedziałku 15.01.2021 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach dopłat bezpośrednich.

W ramach systemu dla małych gospodarstw rolnicy będą mogli otrzymać 1250 euro na swoje gospodarstwo. Jest to kwota wygospodarowana z budżetu unijnego i zastępuje inne dopłaty unijne.

Nie jest to jednak jedyny program, w ramach którego rolnicy mnogą starać się o dotacje. Jeszcze w marcu rozpocznie się kolejny nabór wniosków PROW 2014–2020. W ramach tego programu można uzyskać aż 15 tysięcy euro. Kwota ta ma być przeznaczona na restrukturyzację gospodarstwa, np. inwestycji w nowe maszyny rolne lub zmianę sposobu produkcji żywności. Na te cela należy przeznaczyć min. 80% dotacji.

Pozostałe środki można przeznaczyć np. na szkolenia lub doradztwo. Pieniądze można też przeznaczyć na zakup środków niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa, np. olej napędowy do maszyn czy materiał siewny. Środki będą wypłacane w dwóch ratach.