Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o ułatwienia w przemieszczaniu zwierząt i regulacjach dotyczących siedzib stada

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o ułatwienia w przemieszczaniu zwierząt i regulacjach dotyczących siedzib stada

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) wystosował prośbę do Czesława Siekierskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Apel dotyczył zmian w obecnie obowiązujących regulacjach, które dotyczą przemieszczania zwierząt hodowlanych z terenów domostw na sąsiadujące pastwiska, które nie są bezpośrednio przyłączone do granic nieruchomości gospodarstwa.

Ogromną trudność stanowi fakt, że jeżeli działki nie są częścią jednej ciągłej całości lub nie mają wspólnych granic, nie jest możliwe zarejestrowanie na takim obszarze jednej, zbiorowej siedziby stada. Zgodnie z obecnymi przepisami, właściciel zwierząt musi, ze względu na kwestie epizootyczne, rejestrować osobno każdą działkę (siedzibę stada).

KRIR zwraca uwagę na absurdalność takiego rozwiązania i apeluje o wprowadzenie ułatwień w tym zakresie. Proponowane zmiany miałyby dotyczyć działek, które sąsiadują ze sobą, ale są oddzielone rowem melioracyjnym lub drogą. Apel dotyczy sytuacji, niezależnie od tego czy wskazane działki znajdują się w obrębie jednego sołectwa czy sąsiadują z sobą. KRIR zwraca prośbę o zwolnienie takich działek z konieczności zgłaszania przemieszczeń zwierząt oraz umożliwienie im rozszerzenia na nie siedziby stada.