Subwencja do 70% na ubezpieczenia dla produkcji zwierzęcej

Subwencja do 70% na ubezpieczenia dla produkcji zwierzęcej

Właściciele gospodarstw hodujących bydło, świnie, owce, kozy, konie czy drób będą mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości 70% na ubezpieczenie swojej produkcji przeciwko stratom spowodowanym przez 36 określonych chorób. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało w Dzienniku Ustaw szczegółowe rozporządzenie dotyczące procedury ubiegania się o wsparcie i jego wypłacania. Planuje się, że nabór wniosków o te dopłaty rozpocznie się w październiku 2024 roku.

Zachęta do ubezpieczenia pokrywa ryzyko strat wynikających z kilkudziesięciu chorób zakaźnych, w tym pryszczycy, klasycznego i afrykańskiego pomoru świń, wysoce zjadliwej grypy ptaków, afrykańskiego pomoru koni oraz wielu innych. Rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot 70% składki ubezpieczenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).

Nabór wniosków odnoszący się do programu I.12.1 „Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich” w ramach wsparcia finansowego na składki ubezpieczeniowe, jako część Strategicznego Planu dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ma mieć miejsce w październiku 2024 roku. Wsparcie będzie wypłacane przez Agencję w ciągu 30 dni od decyzji o przyznaniu pomocy wydanej przez kierownika biura powiatowego, bezpośrednio na konto rolnika umieszczonego w ewidencji producentów.

Agencja ogłosi daty składania wniosków o pomoc przez jej Prezesa dwa razy w roku. Informacje będą dostępne na stronie internetowej Agencji, przynajmniej w jednym ogólnokrajowym dzienniku oraz w siedzibach Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych.

Dofinansowanie zostanie udzielone w formie 70% dopłaty do już opłaconej składki ubezpieczeniowej. Warunkiem jest jednak umowa lub polisa, z której wynika, że odszkodowanie zostanie wypłacone, jeżeli straty przekroczą 20% dochodów lub średniej rocznej produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu. Dane te uwzględniają trzy ostatnie lata poprzedzające rok zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub trzy lata z pięcioletniego okresu poprzedzającego rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z wyjątkiem roku o największych i najmniejszych dochodach.