Nawożenie kukurydzy na ziarno

Nawożenie kukurydzy na ziarno

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną o wysokich potrzebach pokarmowych, dlatego nawożenie kukurydzy jest jednym z kluczowych zabiegów, przy pomocy którego można uzyskać wysokie plony wyróżniające się dobrą jakością. Jak powinno wyglądać nawożenie kukurydzy na ziarno?

Potrzeby pokarmowe kukurydzy – makroelementy w nawożeniu

W uprawie kukurydzy na ziarno niezbędne jest zbilansowane nawożenie makroelementami. Bardzo ważną rolę odgrywa naturalne nawożenie kukurydzy, które pozwala wykorzystać w pełni jej potencjał plonowania. Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy kukurydza na ziarno przeciętnie pobiera:

 • 30 kg azotu,
 • 12 kg fosforu,
 • 30 kg potasu,
 • 10 kg wapnia,
 • 10 kg magnezu.
 • 4 kg siarki.

Azot decyduje o dynamice wzrostu roślin, poza tym od niego zależy wielkość wytworzonej biomasy. Kukurydza ma również wysokie wymagania pokarmowe w stosunku do fosforu i potasu. Fosfor uczestniczy m.in. w przemianach energetycznych, z kolei potas jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną uprawianych roślin.

Program nawożenia kukurydzy – mikroelementy równie ważne

Dawki nawozów mineralnych w uprawie kukurydzy powinny być ustalane na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy chemicznej gleby. Program nawożenia kukurydzy powinien uwzględniać również mikroelementy, których dostarczanie wpłynie korzystnie na potencjał plonowania, a także na długość kolb i liczbę ziarniaków. Kukurydza najbardziej wrażliwa jest na niedobór cynku, poza tym potrzebuje boru, miedzi i manganu. Cynk w uprawie kukurydzy:

 • uczestniczy w procesach enzymatycznych,
 • zwiększa efektywność nawożenia azotowego,
 • bierze udział w syntezie protein.

Bor z kolei reguluje prawidłowy wzrost i rozwój roślin, poza tym uczestniczy w syntezie protein i zwiększa odporność kukurydzy na choroby i okresowe niedobory wody. Miedź wpływa na plonowanie, poza tym zaburza rozwój ziaren, z kolei mangan poprawia wigor kukurydzy, podnosząc przy tym jej odporność na choroby oraz intensyfikując fotosyntezę.

Pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę w zależności od fazy rozwojowej

Kukurydza ma duże potrzeby pokarmowe i nawozowe. Czas pobierania poszczególnych składników pokarmowych uzależniony jest od wielu czynników, jednak szczególne znaczenie odgrywa faza rozwojowa kukurydzy. W początkowym okresie wzrostu kukurydzy poszczególne składniki pokarmowe pobierane są w niewielkich ilościach, natomiast od fazy 7-8 liści dynamika wzrostu składników pokarmowych stopniowo wzrasta. Dawkowanie nawozów w uprawie kukurydzy uzależnione jest od:

 • rodzaju podłoża,
 • żyzności gleby,
 • wielkości prognozowanego plonu ziarna.

Pobieranie składników pokarmowych przez rośliny kukurydzy uzależnione jest od warunków atmosferycznych w okresie wegetacji, w tym zwłaszcza od temperatury.

Nawożenie kukurydzy na ziarno i jego wpływ na jakość ziarna

Racjonalne nawożenie kukurydzy makro- i mikroelementami zwiększa odporność roślin na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, w tym na stres związany z temperaturą i niedoborem wody. Odpowiednio dobrane dawki nawozów poprawią również wypełnienie ziarna kukurydzy, poza tym wpływają korzystnie na jego dojrzewanie. Dostosowane do bieżących potrzeb nawożenie kukurydzy zwiększa również masę plonu i wpływa korzystnie na zawartość białka w ziarnie.