Powrót do przeszłości: WIR podsumowuje najtrudniejsze wyzwania dla rolników w 2023 roku

Powrót do przeszłości: WIR podsumowuje najtrudniejsze wyzwania dla rolników w 2023 roku

Rok 2023 stał się historycznym znakiem dla rolnictwa zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Zaznaczył swoje miejsce jako kolejny okres pełen wyzwań i zmagając się z kryzysem gospodarczym, który bezlitośnie odcisnął swoje piętno na sektorze rolnym i spożywczym.

Doświadczyliśmy także powtarzającej się suszy oraz spadku cen skupu niemal wszystkich produktów rolnych. Polscy rolnicy zmagali się z konsekwencjami wprowadzenia na polski rynek ukraińskiego zboża i innych płodów rolnych. Dodatkowo rok ten charakteryzował chaos wynikający z implementacji nowego systemu Wspólnej Polityki Rolnej.

Mnożące się trudności doprowadziły do obniżenia dochodów uzyskiwanych przez rolników, co negatywnie wpłynęło na perspektywy prowadzenia tej działalności. Sytuacja ta wymaga natychmiastowej reakcji, gdyż aktualnie europejski sektor rolnictwa stoi u progu kryzysu demograficznego, który jest pogłębiony przez niedobór młodych ludzi chcących podejmować się tego zawodu.

Bez dochodowej produkcji rolnej, ten trend prawdopodobnie jeszcze bardziej się nasili, co skutecznie odstraszy potencjalnych aspirantów do prowadzenia gospodarstw rolnych. To jest punkt, który nie może być pominięty w przyszłym planowaniu i strategii dla sektora rolnego.