Przebieg notowań unijnej pszenicy i kukurydzy w ostatnim tygodniu

Przebieg notowań unijnej pszenicy i kukurydzy w ostatnim tygodniu

Dodatkową korzyść mogła przynieść pszenicy informacja o ewentualnym embargu rosyjskim na eksport zboża w przypadku spadku zapasów do 10 mln ton. Mimo sceptycznego podejścia analityków do wystąpienia takiej sytuacji, potencjalny zakaz eksportu wywołałby gwałtowne podniesienie cen pszenicy na rynkach światowych. Warto przypomnieć, że w tym sezonie Rosja ma za zadanie zaspokoić jedną czwartą całego popytu na pszenicę ze strony importerów.

Unijne notowania pszenicy skorzystały także na osłabieniu euro, które rozpoczęło się w połowie ubiegłego tygodnia. Mniejszy kurs euro sprzyja konkurencyjności francuskiego (a więc unijnego) eksportu. Kurs euro do dolara spadł w piątek poniżej 1,09 z ponad 1,10 we wtorek (3-miesięczne maksima).

W środę Eurostat przedstawił dane o inflacji w strefie euro, które okazały się lepsze niż oczekiwano. Roczna stopa inflacji w strefie euro spadła do 2,4% (w Polsce wynosi 6,5%), co powinno zniechęcić Europejski Bank Centralny do dalszego podnoszenia stóp procentowych i zbliżyć rynek do fazy obniżania kosztu pieniądza. Cel inflacyjny dla ECB to 2%. Warto zauważyć, że na kurs euro do dolara mają wpływ aktualne i przewidywane stopy procentowe zarówno w USA, jak i w Europie.