Spotkanie ministra rolnictwa Anny Gembickiej z reprezentantami rolników – omówione zagadnienia

Spotkanie ministra rolnictwa Anny Gembickiej z reprezentantami rolników – omówione zagadnienia

Anna Gembicka, minister rolnictwa i rozwoju wsi, odbyła spotkanie z reprezentantami związków i organizacji rolniczych zgodnie z wcześniej planowanym harmonogramem. Zgromadzeni w ministerstwie uczestnicy wyrażali swoje zmartwienia poprzez różne pytania dotyczące problemów, które aktualnie są kluczowe dla sektora rolniczego.

Kilka głównych punktów poruszonych przez rolników podczas spotkania obejmowało działalność Krajowej Grupy Spożywczej (KGS), nowe techniki genomowe, niepokojący wzrost importu cukru z Ukrainy, czy kwestię wypłat za sprzedane zboże. Poruszone zostały również projekty takie jak „Lokalna półka” oraz inicjatywa dotycząca rekompensat za szkody powstałe przez dziką zwierzynę ptasią. Kolejnym ważnym zagadnieniem była realizacja obiecanych zmian systemowych po ostatniej zmianie rządu.

Rolnicy wyrazili też obawy związane z ewentualnym przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej i sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej.

Minister rolnictwa, Anna Gembicka, zdecydowanie odpowiedziała na kwestię Krajowej Grupy Spożywczej (KGS), twierdząc, że powinna ona podlegać bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zobowiązała się również podjąć działania w celu realizacji tego założenia.

W odniesieniu do kwestii nowych technik genomowych (NGT), minister Gembicka przypomniała, że ministerstwo zawsze miało sceptyczne podejście do tych innowacji. Podkreśliła, że istnieje potrzeba rozważenia kwestii patentów i realnej kontroli oraz identyfikacji produktów wynikających z tych technologii. Odnotowano także, że obecny proces legislacyjny jest niezwykle szybki. Anna Gembicka wezwała uczestników konwersacji do wyrażania swoich opinii i sugestii na temat omawianych tematów.