Uwaga na fałszywe produkty: mięso, kiełbasa i sery pełne nieprawidłowości

Uwaga na fałszywe produkty: mięso, kiełbasa i sery pełne nieprawidłowości

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przekazała swój najnowszy raport dotyczący jakości handlowej mięs, wędlin i serów żółtych sprzedawanych na wagę. Kontrola została przeprowadzona w II kwartale 2023 roku i miała na celu sprawdzenie, czy oferowane produkty są zgodne z deklaracją producenta oraz obowiązującymi przepisami.

Analiza objęła 144 sklepy na terenie całego kraju. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w aż 83 placówkach handlowych, co stanowi 57,6% badanych punktów. Najwięcej uchybień dotyczyło oznakowania produktów.

Kontrolerzy IJHARS poddali analizie cechy organoleptyczne 85 partii produktów z wyżej wymienionych grup asortymentowych. Odstępstwa od norm stwierdzono w trzech partiach (3,5%). Doszło do nieprawidłowości w dwóch partiach mięsa drobiowego – filety z piersi kurczaka zawierały obojczyki i chrząstkę mostka, mimo że miały być oferowane jako filety bez kości. W jednej partii sera żółtego natrafiono na niewłaściwe oczkowanie i konsystencję, które były niezgodne z deklaracją producenta.

Dodatkowo, przeprowadzone badania laboratoryjne dotyczące parametrów fizykochemicznych wykazały nieprawidłowości w 33 partiach spośród 193 badanych (17,1%). W 24 partiach mięsa drobiowego stwierdzono zbyt dużą ilość wody. Cztery partie wędlin miały za małą ilość tłuszczu, a pięć partii serów zawierało więcej soli, niż wynikało to z deklaracji producenta.