Zmiany w stawkach składek KRUS – rolnicy będą musieli zapłacić więcej od kwietnia

Zmiany w stawkach składek KRUS – rolnicy będą musieli zapłacić więcej od kwietnia

Informacja dla rolników dotyczy zmiany wysokości obowiązujących stawek miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, wprowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Planowane podwyżki wejdą w życie od kwietnia.

Dokładne stawki, które zaczną obowiązywać w II kwartale 2024 roku, zawierają następujące szczegóły. Składka miesięczna za pełne ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla rolnika, małżonka, domownika oraz pomocnika rolnika ma wynieść 60,00 zł.

Jeśli jednak rolnik, małżonek lub domownik jest objęty tym ubezpieczeniem tylko w ograniczonym zakresie na wniosek, wymagana składka stanowi jedynie jedną trzecią pełnej stawki, czyli 20,00 zł miesięcznie.

Ponadto warto zaznaczyć, że podstawowa emerytura wyniosła w marcu bieżącego roku 1 602,86 zł. W konsekwencji tego, składka miesięczna na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników, małżonków i domowników na II kwartał 2024 roku wyniesie 160,00 zł.

W przypadku rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych, dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie będzie tak ustalona: 192,00 zł (12% podstawowej emerytury) dla gospodarstw do 100 ha przeliczeniowych; 385,00 zł (24% podstawowej emerytury) dla gospodarstw od 100 do 150 ha przeliczeniowych; 577,00 zł (36% podstawowej emerytury) dla gospodarstw od 150 do 300 ha przeliczeniowych oraz 769,00 zł (48% podstawowej emerytury) dla gospodarstw powyżej 300 ha przeliczeniowych.