Apel do władz o szybsze wypłacanie dopłat bezpośrednich i bardziej elastyczne zarządzanie strefami ASF

Apel do władz o szybsze wypłacanie dopłat bezpośrednich i bardziej elastyczne zarządzanie strefami ASF

Aktualnie istnieje niepewność odnośnie do kwot indywidualnych płatności oraz tzw. wartości punktowej w ramach ekoschematów, które są częścią systemu dopłat bezpośrednich według Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027. Niepewność ta powoduje, że rolnicy oraz doradcy są zaniepokojeni realizacją dopłat w 2024 roku. W ciągu dwóch miesięcy rozpoczyna się nowa kampania dla składania wniosków o płatności obszarowe, a brak jasności co do naliczania tych płatności prowadzi do niepokoju wśród beneficjentów. Niektórzy rolnicy mogą stracić zainteresowanie składaniem wniosków o takie płatności, a doradcom ciężko jest sugerować rolnikom podjęcie dobrowolnych zobowiązań, gdy nie są w stanie dostarczyć nawet orientacyjnej wartości pomocy na podstawie danych z poprzedniego roku.

Dopłaty bezpośrednie to jeden z elementów gwarantujących stabilność dochodów rolniczych i cen żywności dla konsumentów. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy według obliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej, opłacalność większości obszarów produkcji rolniczej jest obecnie niska. Wielu rolników wstrzymuje się od sprzedaży zboża, ponieważ ceny skupu są poniżej kosztów produkcji.

W odpowiedzi na powyższe problemy, WIR wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań interwencyjnych. Pełny tekst ich pisma można znaleźć tutaj.

Izba zwróciła się również z propozycją o złożenie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o większą elastyczność w zarządzaniu strefami ASF, zwłaszcza dotyczącymi handlu zwierzętami. Konkretnie prosili o skrócenie wymaganego miesiąca kwarantanny dla świń wprowadzanych do stada z innej lokalizacji, np. loszek reprodukcyjnych, co jest obowiązkowe w czerwonej i różowej strefie ASF. To utrudnia sprzedaż, szczególnie dla rolników produkujących w cyklu zamkniętym. Rzeźnie oczekują tuczników o określonej wadze, a długi okres kwarantanny prowadzi do sprzedaży sztuk zbyt lekkich lub za ciężkich. To z kolei przekłada się na obniżone ceny skupu i straty dla rolnika. WIR poprosiło również o analizę dotychczasowych stref związanych z walką z ASF i bardziej elastyczne zarządzanie nimi, biorąc pod uwagę czas i obszar ich wprowadzania.