BNP Paribas wspiera rolnictwo w transformacji zielonej poprzez finansowanie OZE i inwestycji efektywności energetycznej

BNP Paribas wspiera rolnictwo w transformacji zielonej poprzez finansowanie OZE i inwestycji efektywności energetycznej

Jeszcze do 23 lutego 2024 roku, rolnicy mają możliwość składania aplikacji na dotacje na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz na poprawę wydajności energetycznej. Jest to część Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Aplikacje należy złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Bank BNP Paribas oferuje możliwość finansowania takich projektów, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach swojego programu wspiera finansowo realizację różnego rodzaju projektów. Dotacje mogą zostać przeznaczone na budowę nowych biogazowni rolniczych, zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych, inwestycje w instalacje do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego oraz na poprawę efektywności energetycznej zabudowań gospodarczych. Do ostatniej grupy należą między innymi kotły na biomasę, systemy odzyskiwania ciepła, przeszklenia dachowe, oświetlenie LED oraz termomodernizacja budynków do produkcji rolnej.

Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas, podkreśla, że bank ma na celu pokazanie rolnikom i przetwórcom, iż inwestycje w zieloną transformację to nie tylko korzyści dla środowiska, ale także szansa na zwiększenie zysków i modernizację gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że dotacje ARiMR są przekazywane po zakończeniu realizacji projektu, dlatego konieczne jest posiadanie wcześniejszych środków na sfinansowanie przedsięwzięcia. Szeroką ofertę takich produktów Klienci znajdą właśnie w Banku BNP Paribas.

BNP Paribas daje wsparcie dla działań związanych z transformacją energetyczną, finansując odnawialne źródła energii oraz inwestycje poprawiające efektywność energetyczną. Do tego ostatniego typu inwestycji należą między innymi energooszczędne systemy oświetleniowe, wymiana silników na bardziej wydajne i oszczędzające energię, izolacje termiczne oraz instalacje systemów automatyki i sterowania mikroklimatem. Każda tego typu inwestycja powinna być rozpatrywana w kontekście tzw. Białych Certyfikatów, które są wydawane za uzyskany efekt energetyczny.