Główne rozmowy ministrów rolnictwa na berlińskich targach Grüne Woche

Główne rozmowy ministrów rolnictwa na berlińskich targach Grüne Woche

Podczas targów Grüne Woche (Zielony Tydzień) w Berlinie, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Czesław Siekierski, prowadził w piątek, 19 stycznia, rozmowy dotyczące potencjalnej współpracy z Polską w dziedzinie rolnictwa. Jego spotkania odbywały się z ministrami odpowiedzialnymi za rolnictwo z takich państw jak Mołdawia, Ukraina, Republika Czeska, Niemcy, Litwa i Uzbekistan. Towarzyszył mu dyrektor generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Bogusław Wijatyk.

W trakcie spotkań Siekierski dyskutował między innymi z wicepremierem, ministrem rolnictwa i przemysłu spożywczego Mołdawii – Vladimirem Boleą. Podczas tych rozmów polska strona wyraziła chęć rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi między naszym krajem a Mołdawią. Ponadto, delegacja z Polski poinformowała, że firmy z sektora rolno-spożywczego są zainteresowane rynkiem mołdawskim. Polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te zajmujące się branżą owocowo-warzywną, chciałyby znaleźć partnerów handlowych w tym kraju. W ciągu pierwszych 10 miesięcy roku 2023, polski eksport rolny do Mołdawii wyniósł 58,9 milionów euro.

Jednym z ważniejszych spotkań Siekierskiego była rozmowa z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy – Mykołą Solskim. To spotkanie, które odbyło się na wniosek strony ukraińskiej, stanowiło kontynuację rozmów z 22 grudnia 2023 roku. Poddane dyskusji zostały tematy związane z importem towarów rolnych z Ukrainy do Polski oraz możliwość uproszczenia procedur sprawdzania jakości produktów rolnych przewożonych przez Polskę.

Siekierski przypomniał, że Polska jest dużym eksporterem pszenicy, kukurydzy, cukru, drobiu czy owoców miękkich. Podkreślał, że z produkcji tych towarów utrzymuje się wiele małych gospodarstw rolnych. Eksport rolny z Polski na rynek ukraiński wzrósł o 11% pomiędzy styczniem a październikiem 2023 roku (z kwoty 785 do 875,1 milionów euro) w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022. Z drugiej strony, import rolny z Ukrainy do Polski spadł o 32% (z kwoty 2 095,1 do 1 432,4 milionów euro).

Minister rolnictwa i rozwoju wsi rozmawiał także z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej – Markiem Výborným. Omówili kwestię obecności produktów rolno-spożywczych z Ukrainy na rynkach unijnych. Siekierski zauważył, że większość eksportu produktów rolnych z Ukrainy do Unii Europejskiej jest lokowana na rynku polskim. Strony uzgodniły, że nowe zasady handlu rolno-spożywczego z Ukrainą powinny zostać precyzyjnie przeanalizowane przed ich wprowadzeniem.

Siekierski spotkał się również z ministrem rolnictwa Niemiec – Cemem Özdemirem. W trakcie tej rozmowy niemiecki minister wyraził swoje uznania dla Polski jako pierwszego kraju, który wsparł Ukrainę po wybuchu konfliktu. Podkreślał chęć stworzenia wspólnych reguł wsparcia dla Ukrainy, które nie zagrożą rynkom rolnym Unii Europejskiej. Również w przypadku Niemiec, Siekierski stwierdził, że Trójkąt Weimarski może być doskonałą platformą do przygotowania takich rozwiązań. Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Niemiec w okresie od stycznia do października 2023 roku wyniósł 11,1 miliarda euro, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na koniec, Siekierski spotkał się z ministrem rolnictwa Litwy – Kęstutisem Navickasem. W trakcie tego spotkania omówili problem nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy. Minister z Litwy podkreślił, że potrzebna jest ścisła współpraca krajów bezpośrednio graniczących z Ukrainą.