Główny Urząd Statystyczny kontaktuje gospodarstwa rolne – jakie są nowe wytyczne?

Główny Urząd Statystyczny kontaktuje gospodarstwa rolne – jakie są nowe wytyczne?

Przygotowujmy się na kolejną rundę badań statystycznych w polskim rolnictwie, które Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadzi na obszarze całego kraju w dniach od 1 do 22 grudnia 2023 r. Obejmują one dwie kluczowe kategorie: Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B), a także Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Jeżeli twoje gospodarstwo rolne zostało wybrane do tych badań, będą istnieć dwa możliwe sposoby, aby dostarczyć potrzebne dane. Pierwszy z nich, to samodzielne uzupełnienie formularza dostępnego online na stronie https://badaniarolne2023.stat.gov.pl w okresie od 1 do 4 grudnia 2023 r. Wymaga to zalogowania się za pomocą danych użytkownika gospodarstwa rolnego, czyli loginu otrzymanego od Prezesa GUS i numeru PESEL. Alternatywnie, możesz przekazać informacje podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej z ankieterem w dniach od 5 do 22 grudnia 2023 r.

Z kolei dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej możliwość udzielenia informacji obejmuje również samodzielne wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://badaniarolne2023.stat.gov.pl za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS między 1 a 4 grudnia 2023 r. Użytkownicy będą musieli zalogować się za pomocą odpowiednich danych uwierzytelniających z Portalu Sprawozdawczego GUS. Drugim sposobem jest rozmowa telefoniczna z ankieterem, która może nastąpić między 15 a 22 grudnia 2023 r.