Nowe stawki składek ubezpieczeniowych dla rolników na I kwartał 2024 wg KRUS

Nowe stawki składek ubezpieczeniowych dla rolników na I kwartał 2024 wg KRUS

KRUS przekazało również informację, że w grudniu bieżącego roku wysokość podstawowej emerytury ustalono na poziomie 1429,60 zł. W związku z tym, miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników, ich małżonków i domowników, która będzie obowiązywać w I kwartale 2024 roku, została wyznaczona na poziomie 143,00 zł.

Dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie będzie stanowić odpowiednio: 12% emerytury podstawowej (172,00 zł) dla gospodarstw do 100 ha, 24% (343,00 zł) dla gospodarstw od 100 do 150 ha, 36% (515,00 zł) dla gospodarstw od 150 do 300 ha oraz 48% (686,00 zł) dla gospodarstw o powierzchni przekraczającej 300 ha użytków rolnych.