Przelew zaliczek 2023: Rolnicy otrzymali łącznie 8,26 mld zł

Przelew zaliczek 2023: Rolnicy otrzymali łącznie 8,26 mld zł

Do dnia 17 listopada 2023 r., rolnicy mogli cieszyć się wpływem łącznej kwoty 8,26 mld zł na swoje konta. Pieniądze te pochodziły z płatności bezpośrednich i obszarowych, które były częścią kampanii na rok 2023. Okres wypłat zaliczkowych trwa do końca listopada, a początek grudnia przyniesie rozpoczęcie transferów płatności końcowych.

Proces wypłaty zaliczek w ramach akcji dopłat bezpośrednich i obszarowych na rok 2023 trwa. Do dnia 17 listopada podmioty rolnicze otrzymały już 8,26 mld zł. Z tej sumy, 7,2 mld zł to płatności bezpośrednie, które zostały przekazane na konta bankowe 1,13 mln rolników. Dodatkowo, kwota 1,06 mld zł została przyznana 724 tys. gospodarstwom rolnym jako płatności ONW.

Podczas tegorocznej kampanii zarejestrowano 1,24 mln wniosków, a pulę środków finansowych ustanowiono na blisko 17 mld zł. Od dnia 16 października 2023 r. zaliczki są sukcesywnie wypłacane, a ich realizacja zaplanowana jest do dnia 30 listopada. Pierwszego grudnia natomiast rozpocznie się proces wypłat płatności końcowych. Środki finansowe są przekazywane wyłącznie na zgłoszone konta bankowe, które znajdują się w ewidencji producentów. Stąd też niezwykle istotne jest posiadanie aktualnego numeru rachunku.

Od roku 2019, polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym możliwym do uzyskania w Unii Europejskiej poziomie. W ramach kampanii obecnego roku, zaliczki są wypłacane na poczet płatności bezpośrednich, co obejmuje także płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego (na poziomie 70 proc.), jak również płatności ONW (85 proc.). Otrzymują je wszyscy gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, nawet ci wybrani do kontroli na miejscu.