Stanowcze działanie Polski w kwestii poszerzenia eksportu towarów rolno-spożywczych do Chin

Stanowcze działanie Polski w kwestii poszerzenia eksportu towarów rolno-spożywczych do Chin

W dniach od 4 do 6 czerwca 2024 r. Jacek Czerniak, sekretarz stanu, odbył oficjalną wizytę w stolicy Chin – Pekinie. Krzysztof Jażdżewski, główny lekarz weterynarii, wspierał go podczas całej podróży. Głównym punktem tej wizyty było kontynuowanie rozmów o zwiększeniu eksportu polskich towarów rolno-spożywczych na chiński rynek.

Zaproszenie na tę wizytę przekazała Generalna Administracja Celna (GACC) Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Propozycja spotkania pojawiła się podczas spotkania Lyu Weihonga, wiceministra GACC, z polską delegacją w Warszawie 18 kwietnia 2024 r.

Podczas wizyty sekretarza stanu Czerniaka zarówno z przedstawicielami Generalnej Administracji Celnej (5 czerwca), jak i Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Chin (6 czerwca) omówiono kwestię ekspansji polskiego rynku rolno-spożywczego na Chiny.

Wśród tematów, które poruszono podczas rozmów, znalazły się między innymi: możliwość wznowienia eksportu mięsa drobiowego, finalizacja procedur dotyczących karmy dla zwierząt domowych, podpisanie protokołów warunków eksportu dzikich ryb i produktów rybnych oraz fasoli. Zainteresowanie budziła również perspektywa współpracy naukowej i technologicznej z Chinami, w szczególności w dziedzinie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony gleb przed zmianami klimatycznymi. Poruszono także temat zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Chiny są jednym z kluczowych partnerów Polski w handlu artykułami rolno-spożywczymi wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej. W 2023 r. wartość polskiego eksportu do tego kraju osiągnęła pułap 147,6 mln euro, a tylko w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła już 35 mln euro.

Najpopularniejszymi polskimi produktami na chińskim rynku są: produkty mleczne (serwatka, mleko i śmietana), mrożone owoce, wyroby czekoladowe, pieczywo cukiernicze oraz puch i pierze. W 2024 roku MRiRW promowało polski sektor rolno-spożywczy na targach Sial China w Szanghaju, a także planuje uczestnictwo w targach Food Expo Pro w Hongkongu w sierpniu tego samego roku.