Unia Europejska przyzna fundusze na rozwój Mazowsza o wartości około 9,5 miliardów złotych

Unia Europejska przyzna fundusze na rozwój Mazowsza o wartości około 9,5 miliardów złotych

Mazowsze ma otrzymać od Unii Europejskiej blisko 9,5 mld złotych na rozwój w ciągu bieżącego oraz przyszłego roku. Beneficjentami tych środków będą uczestnicy prawie setki naborów w nowych konkursach.

W bieżącym siedmioletnim okresie unijnym, rozwijanie regionu ma być wspierane przez Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wartość tego programu wynosi 2,1 mld euro, co daje równowartość około 9,5 mld złotych. Pierwsze konkursy już się odbyły, natomiast kolejne są w trakcie przygotowań. W ostatnich latach na Mazowszu udało się dzięki wsparciu UE zrealizować tysiące inwestycji. Między innymi, te środki pozwoliły na budowę lotniska w Modlinie, bulwarów wiślanych w Płocku oraz zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Beneficjentami unijnych funduszy były samorządy oraz przedsiębiorcy, którzy otrzymali finansowanie na założenie i rozwój działalności, szkolenia i innowacje. Skorzystały z nich także instytucje edukacyjne, rolnicy i organizacje pozarządowe.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza wyraził swoje zdanie na temat wpływu funduszy europejskich na region. Stwierdził, że te środki przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności zarówno firm jak i całego Mazowsza w różnych sektorach takich jak IT, przemysł chemiczny, branże kreatywne, turystyka czy usług hotelarskich.

Dofinansowanie w okresie 2014–2020 wyniosło już ponad 8,6 mld złotych. Zgodnie z danymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, unijne wsparcie objęło ponad 5,8 tys. inwestycji realizowanych przez samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy.

Z programu regionalnego na lata 2014–2020 przeznaczono również ponad 1,6 mld złotych na inwestycje związane z niską emisją i poprawą efektywności energetycznej. To obejmowało między innymi termomodernizację budynków, wymianę starych pieców, montaż instalacji fotowoltaicznych i inwestycje w odnawialne źródła energii. Dane MJWPU pokazują, że ten obszar wsparcia cieszył się największym powodzeniem wśród mazowieckich beneficjentów, którzy zrealizowali wiele projektów w ramach przechodzenia na niskoemisyjną gospodarkę.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych działań programu. Marszałek Adam Struzik podkreśla znaczenie inwestycji w ograniczenie zużycia energii, nowe metody generowania lub zarządzania energią oraz programy dotyczące ekologizacji naszego życia. Istotnym elementem są także osiągnięcia naukowo-badawcze i ich transfer do przedsiębiorczości. Region Mazowsze posiada silne zaplecze edukacyjne i badawcze, które poprzez współpracę z przedsiębiorcami przyczynia się do rozwoju regionu.