Wypłaty zaliczek na konta gospodarzy za rok 2023 w toku – do tej pory przekazano 7,87 mld zł

Wypłaty zaliczek na konta gospodarzy za rok 2023 w toku – do tej pory przekazano 7,87 mld zł

W ramach kampanii płatności bezpośrednich i obszarowych za rok 2023, do 16 listopada tej samego roku, rolnicy otrzymali na swoje konta bankowe kwotę rzędu 7,87 mld zł. Proces wypłaty zaliczek ma trwać do końca listopada 2023, po czym w grudniu rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Zaliczki w ramach kampanii płatności bezpośrednich i obszarowych za rok 2023 są wypłacane właśnie teraz. Łącznie do 16 listopada przekazano już 7,87 mld zł. W tym, kwota 6,81 mld zł dotyczy płatności bezpośrednich, które wpłynęły na konta około 1,1 mln gospodarzy. Natomiast pozostałe 1,06 mld zł trafiło do rąk 724 tys. rolników jako płatności z tytułu ONW.

Podczas obecnej kampanii wpłynęło łącznie 1,24 mln wniosków a ogółem do rozdysponowania jest kwota blisko 17 mld zł. Pierwsze zaliczki były wypłacane sukcesywnie począwszy od 16 października 2023 r. i proces ten zakończy się 30 listopada. Od 1 grudnia rozpoczną się wypłaty płatności końcowych. Wszystkie środki są przelewane wyłącznie na bankowe konta zgłoszone przez rolników w ewidencji producentów, stąd tak ważne jest, by numery tych rachunków były aktualne.

Od 2019 roku polscy gospodarze otrzymują zaliczki na najwyższym poziomie dopuszczonym przez Unię Europejską. W ramach obecnej kampanii są one wypłacane z tytułu płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego (na poziomie 70 proc.) oraz płatności ONW (85 proc.). Każdy z rolników spełniających warunki kwalifikowalności ma prawo otrzymać zaliczkę, w tym także ci, którzy zostali wytypowani do kontroli na miejscu.