Analiza jakości karmy dla zwierząt przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Prezentacja wyników

Analiza jakości karmy dla zwierząt przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Prezentacja wyników

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) podzieliła się efektami przeprowadzonej kontroli, której celem było zbadanie jakości handlowej karmy dla zwierząt domowych. Badania odbyły się w drugim kwartale 2023 roku.

Kontrola miała na celu sprawdzić, czy karma dla kotów i psów, zarówno w formie suchej, jak i mokrej, spełnia obowiązujące normy oraz czy jej skład jest zgodny z deklaracją producenta. W procesie przeprowadzonego na terenie całego kraju badania pod lupę wzięto 35 sklepów. Wyniki są niepokojące – w aż 80% z nich (28 sklepów) stwierdzono nieprawidłowości.

Specjaliści dokonali analizy fizykochemicznej 64 partii karmy dla psów i kotów. W przypadku 48,4% z nich (31 partii) wyniki były niezadowalające. Wykazano m.in. brak deklarowanych składników mięsnych (głównie wołowiny), obecność niedeklarowanego mięsa z kurczaka oraz rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a deklarowanym poziomem składników analitycznych, takich jak tłuszcz czy wilgotność.

W przypadku 72 partii karmy przeprowadzono kontrolę znakowania. Niestety, u 41,7% z nich (30 partii) stwierdzono nieprawidłowości. Problemy dotyczyły między innymi wprowadzania w błąd odnośnie nazwy i składu produktu (brak obecności deklarowanych składników mięsnych, obecność niedeklarowanych), braku opisu karmy (typu zwierzęcia, dla którego produkt jest przeznaczony) lub podawania go w niewłaściwy sposób („pełnowartościowa” zamiast „pełnoporcjowa”), niepoprawnego podawania minimalnego okresu przechowywania lub braku informacji o warunkach przechowywania.

Inspekcja na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydała 19 decyzji administracyjnych w odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości. Wśród nich znalazło się 18 decyzji nakładających grzywny na łączną sumę 29 tys. zł, a także jeden mandat karny. Ponadto wyemitowano 17 zaleceń pokontrolnych.

Najważniejsze jest jednak to, że ze względu na toczące się postępowania administracyjne oraz procedury odwoławcze, finalna liczba i rozmiar nałożonych sankcji może jeszcze ulec zmianie.