Zakaz importu ziemniaków spoza Unii Europejskiej obowiązuje zgodnie z przepisami fitosanitarnymi

Zakaz importu ziemniaków spoza Unii Europejskiej obowiązuje zgodnie z przepisami fitosanitarnymi

Zasady fitosanitarne obowiązujące w Unii Europejskiej precyzyjnie regulują import ziemniaków, nie pozwalając na ich sprowadzanie z krajów spoza strefy UE. Zakaz ten obejmuje również takie kraje jak Ukraina.

Produkty te są wykluczone z możliwości wprowadzenia zarówno na teren Polski, jak i całej Unii Europejskiej, a co za tym idzie, są także niedozwolone do dystrybucji na rynkach tych obszarów. Owszem, istnieją pewne wyjątki od tej reguły, ale dotyczą one jedynie ziemniaków przeznaczonych do konsumpcji, które pochodzą ze Szwajcarii czy z wybranych krajów afrykańskich i bliskowschodnich takich jak Algeria, Egipt, Izrael, Libia, Maroko, Syria, Tunezja i Turcja.

Począwszy od 1 września bieżącego roku, służby Graniczne PIORiN nie zarejestrowały żadnych prób nałożenia kar za nielegalne importowanie partii ziemniaków pochodzących z krajów trzecich.

Ograniczenia te dotyczą również sadzeniaków ziemniaków, których import jest absolutnie zakazany z krajów nienależących do Unii Europejskiej, za wyjątkiem Szwajcarii.