Wysokość sankcji nakładanej na rolnika za kontaminację dróg – jakie kary przewidują przepisy?

Wysokość sankcji nakładanej na rolnika za kontaminację dróg – jakie kary przewidują przepisy?

Nadchodzi czas najbardziej intensywnych prac rolniczych. Częste wjazdy i wyjazdy z pola prowadzą do zanieczyszczenia dróg lokalnych. Przyczynia się to do utrudnienia ruchu, ponieważ zabrudzona nawierzchnia zmniejsza przyczepność opon, co może być przyczyną wypadków drogowych. Kluczowym pytaniem staje się: kto powinien usunąć obornik i inne pozostałości rolnicze z nawierzchni drogi?

Departament Transportu Drogowego jest jednoznaczny w tej kwestii – zanieczyszczenia jezdni pochodzące od kół pojazdów rolniczych są niebezpieczne. Mogą znacznie obniżyć przyczepność nawierzchni, co zwiększa ryzyko wystąpienia zagrożeń na drodze.

Tak więc, każdy rolnik ma obowiązek uprzątnąć skażoną drogę. Departament Transportu Drogowego uważa, że osoba prowadząca prace polowe pojazdem rolniczym i planująca korzystać z drogi musi zadbać o to, aby jej pojazd nie skaził drogi.

Artykuł 91 kodeksu wykroczeń jest bardzo precyzyjny: osoba, która zanieczyszcza drogę publiczną lub pozostawia na niej pojazd, inny przedmiot lub zwierzę w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub utrudniający ruch drogowy, może zostać ukarana grzywną do 1500 złotych lub karą upomnienia.

Ten przepis ma na celu utrzymanie porządku na drogach publicznych i ochronę bezpieczeństwa ruchu. Warto podkreślić, że pozostawienie na drodze błota lub obornika, które mogły spaść z kół, stanowi realne zagrożenie.