Zakończenie naboru wniosków na małe przetwórstwo w ramach KPO

Zakończenie naboru wniosków na małe przetwórstwo w ramach KPO

Czas na składanie wniosków o dofinansowanie inicjatyw związanych z działalnością przetwórczą i handlową ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dobiega końca. Ostateczny termin na zgłoszenia upływa 5 lutego 2024 roku. Do tej pory wpłynęło już 1940 aplikacji, których łączna wartość wynosi prawie 705 milionów złotych.

Rekrutacja odbywa się w ramach programu KPOiZO, konkretnie poddziałania A1.4.1., które dotyczy inwestycji służących dywersyfikacji oraz skracaniu łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, a także budowaniu odporności podmiotów zaangażowanych w ten proces. Proces rekrutacji jest prowadzony wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR i trwa maksymalnie do 5 lutego 2024 r. Jak dotąd zanotowano 1940 zgłoszeń o wsparcie finansowe na kwotę blisko 705 milionów złotych.

Wsparcie finansowe jest skierowane przede wszystkim do rolników, ich małżonków oraz rybaków prowadzących lub planujących rozpocząć działalność, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie. Ubiegający się o pomoc muszą również posiadać numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Forma pomocy przejawia się w postaci refundacji części kwalifikowanych kosztów. Standardowy zwrot wynosi 60 procent, dla beneficjentów z sektora rybackiego – 50 procent, natomiast dla młodych rolników – aż 70 procent. Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu to 20 tysięcy złotych, a maksymalna nie może przekroczyć pułapu 500 tysięcy złotych.