Zmiana nawyków żywieniowych Polaków – większe zainteresowanie roślinnymi alternatywami dla mięsa i nabiału

Zmiana nawyków żywieniowych Polaków – większe zainteresowanie roślinnymi alternatywami dla mięsa i nabiału

Ciężar, jaki rolnictwo i produkcja żywności, szczególnie mięsnej, kładą na środowisko naturalne, prowadzi do nieuniknionych zmian w tych sektorach. Reformy te mają na celu promować zrównoważony rozwój i są podyktowane nie tylko przez regulacje prawne, ale także przez zachowania konsumenckie. Coraz większa liczba osób wybiera zamienniki roślinne dla produktów mięsnych i mlecznych. Sebastian Tołwiński z Upfield przewiduje, że w niedalekiej przyszłości produkty roślinne zaczną dominować na rynku, stopniowo zastępując żywność pochodzenia zwierzęcego.

Tołwiński, pełniący funkcję dyrektora ds. korporacyjnych i komunikacji w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej w Upfield, podkreśla również, że firmy spożywcze są coraz bardziej świadome wpływu swojej działalności na stan planety. Zauważa też, że wszystkie dążą do osiągnięcia stanu zeroemisyjności. Niemniej jednak, zdaniem eksperta, przed nimi jeszcze wiele pracy. Przyszłe zmiany wynikające z troski o dobro planety, produktów i konsumentów są nieuniknione. W dużej mierze wymusza je ESG, a w przyszłości również przepisy Komisji Europejskiej, które będą zmuszać firmy do raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Trudno jednak ignorować wpływ na te zmiany samych konsumentów. Jak podkreśla Tołwiński, coraz częściej wybierają oni produkty firm, które dbają o środowisko naturalne i mają pozytywny wpływ na stan planety.

Z badań wynika, że aż 80% konsumentów jest gotowych zapłacić więcej za produkty uważane za przyjazne dla planety. Takie produkty charakteryzują się mniejszym zużyciem wody w procesie produkcji oraz mniejszą emisją dwutlenku węgla. Według eksperta, to bardzo zachęcające wiadomości dla producentów, którzy mogą budować swoją rentowność poprzez tworzenie produktów przyjaznych środowisku.

Sektor spożywczy i system produkcji żywności mają ogromny wpływ na zmiany klimatyczne. Z raportów WWF wynika, że odpowiadają one za około 27% emisji gazów cieplarnianych (60% z tego pochodzi z rolnictwa i jest powiązane z produkcją zwierzęcą) oraz za 70% zużycia wody pitnej. Metody produkcji żywności są jednym z głównych sprawców zanieczyszczenia gleby i wód, a także utraty różnorodności biologicznej. Masowe wylesianie pod uprawy, na przykład oleju palmowego, przyczynia się do tego problemu. Przemysłowe hodowle zwierząt i produkcja wołowiny (dla której ogromne tereny leśne są przekształcane w pastwiska) są innym przykładem negatywnego wpływu rolnictwa i produkcji żywności na środowisko.